Risk Değer

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN II

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart  5 - Planlama ve Programlama 

Bütçe Hazırlık

Stratejik Plan 

Amaç ve Hedefler 

Performans Göstergeleri 

2016 Yılı

2017 Yılı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Genel Risk değerlendirme

Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler 

Çalışma Odaları, Sınıflar 

Risk Matriksi (Öğrenci) 

a) Staj İşlemleri

b) Öğrenci Disiplin Soruşturma

c) Sınavlara İtiraz

d) Mezuniyet İşleri

e) Sınav İşleri

Risk Matriksi (Akademik-İdari) 

Akademik ve İdari Risk Matriksi

a) BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ RİSK MATRİKSİ

b) BÖLÜM BAŞKANI ATAMASI RİKS MATRİKSİ

c) DERS PLANLARI RİSK MATRİKSİ

d) GELEN GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ RİSK MATRİKSİ

e) İZİN KULLANIMI RİSK MATRİKSİ

f) KURULLARIN TOPLANMA SÜRECİ RİSK MATRİKSİ

g) ÖĞRENCİ DANIŞMANI BELİRLENMESİ VE DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ RİSK MATRİKSİ

h) YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ RİSK MATRİKSİ

ı) YURTDIŞI PERSONEL DEĞİŞİM HAREKETLİLİĞİ RİSK MATRİKSİ

Mali ve Taşınır İşler Risk Matriksi

a) SATINALMA RİSK MATRİKSİ

b) TAŞINIR İŞ RİSK MATRİKSİ

c)  TAŞINIR TALEP RİSK MATRİKSİ

d) ÜCRET ÖDEMELERİ RİSK MATRİKSİ

Risk Matriksi ( Teknik)

Bilgisayar Lab. Risk Matriksi