Özgörev

Özgörev

Modern ve evrensel bir eğitim anlayışı ile yaşlı bireyin bağımsız ve kaliteli yaşamasına yardımcı olacak “yaşlı bakım teknikerleri” yetiştirmek.

Öngörüş

Gelecekte yüksek kalitede ve kişi merkezli bakım almak isteyen her yaşlının okulumuz mezunlarını öncelikle tercih etmesi ve bu alanda lider bir okul olması.

Hedeflerimiz

 • Dünya standartlarına uygun güncel bir eğitim müfredat hazırlanacaktır.
 • Okulumuz programında yer alan Temel Bilim derslerimiz için KTÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden destek sağlanacaktır.
 • Meslek dersleri için yeterli sayı ve nitelikte öğretim elemanı kadrosu tesis edilecektir.
 • Diğer üniversitelerden veya hedeflerimizle ilgili alanlarda çalışan meslek örgütleri ve derneklerden uzman desteği sağlanacaktır.
 • Okulumuzun ihtiyacı olan eğitim araç ve gereçleri alınarak laboratuvarlar eksiksiz olarak günümüz eğitim koşullarına uygun olarak kurulacaktır.
 • Öğrencilerimizin staj yapabileceği hastane, huzurevi gibi kurumlar eğitime tam destek verecek şekilde planlanacaktır.
 • Evde yaşlı bakımı pratikleri bir proje kapsamında yapılacaktır.
 • Okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek eksiklikler giderilecektir.
 • Okulumuzun gelişmesini sağlamada, öğrenci ve mezun takip sistemi oluşturularak geri bildirimlerden yararlanılacaktır.  

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel değerlere sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek ve hukukun üstünlüğünü gözetmek
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak
 • Eğitimde kaliteyi gözetmek
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Bilgiye dayalı karar vermek ve bilgi toplumuna önderlik etmek
 • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemek
 • Toplum yararına olan her türlü işbirliğine açık olmak
 • Ekip ruhunu benimsemek
 • Kültür ve sanata değer vermek
 • Çevreye duyarlı olmak