Kuruluş Amaç Kapsam

 

TONYA MESLEK YÜKSEK OKULU KURULUŞU

 

Hizmet sektörü ve yerel ürünlerin değerlendirilmesi, Trabzon ili ekonomisinde lokomotif sektör konumundadır. Hizmet sektörünün en önemli bileşenlerinin başında eğitim gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi eğitim bu alt sektörün öncüsüdür. 01 Şubat 2013 tarihi itibari ile öğrenci sayısı 52448, 904’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam öğretim elemanı ile 2147’dir. Üniversitenin politikası, esas itibariyle ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi yetiştirmek olup üniversite yeni bölümler ve programlar açarken bu temel politikayı titizlikle gözetmektedir.

Dünya nüfusunun artışına paralel oluşan sosyal ihtiyaçlar ve büyük aile yapılarının değişmesiyle sağlık ve özellikle yaşlı bakım konularında akademik desteğe ve eğitime ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi 28.03.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve Tonya ‘da bu alan konusunda Tonya meslek yüksekokulu açılarak bünyesine Sağlık Bakım Hizmetleri  Bölümü ,  Yaşlı  Bakım Programı eklenmiştir. 

 

AMAÇ KAPSAM

 

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer mesleki elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti birebir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi beceri ve değerleri bütünleştirip özümseyerek kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır. 

Sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Öğrenim süresi 2 yıldır. Öğrencilere Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Davranış Bilimleri, Sosyal Hizmetler, Sağlık Sosyolojisi ,Temel Geri Ontoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar, Yaşlıda Kronik Hastalıklar, Farmakoloji ,Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar, Fizyoloji, Geriatrik Psikiyatri, Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri, Sosyal Rehabilitasyon, Fiziksel Rehabilitasyon, Beslenme İlkeleri, İnfeksiyon Hastalıkları, İlk Yardım , Anatomi, Deontoloji Dersleri ile birlikte Güzel Sanatlar gibi sosyal dersler verilmektedir.öğrenciler 1. Sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. Yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar.

Programdan mezun olabilmek için yaşlı bakım on lisans programında yer alan dersler ve uygulamalar (stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olunması ve toplam 120 kredinin doldurulması zorunludur.