İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN III

KONTROL FAALİYETİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Faaliyetleri Standartları 

 Kamu İç Kontrol Rehberi 

 Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 

İş Süreçleri

Akademik İş Süreçleri

İdari İş Süreçleri

Mali İş Süreçleri

Öğrenci İş süreçleri

Teknik İş Süreçleri

İş Prosedürleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü 

Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü 

Hizmet Standartları

Vekil Personel

Talimatlar 

Disiplin Cezaları 

Rapor Alma Kuralları 

Sınav Kuralları 

Formlar

Mazeret Sınavı Başvuru Formu 

Yazılı Müracaat/Şİkayet Dilekçe Formu 

Ders İptali Duyurusu 

Devamsızlık Duyurusu

Sınav Kâğıdı Formu 

Sınav Tutanağı Formu 

Sınav Listesi Formu 

Standart 9 - Görevler Ayrılığı 

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller 

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği 

Süreli Yazılar, İşler Çizelgesi 

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Son Güncelleme : 29-09-2017