Kontrol Faailyet

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN III

KONTROL FAALİYETİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Faaliyetleri Standartları 

 Kamu İç Kontrol Rehberi 

 Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 

İş Süreçleri

Akademik - İdari İş Süreçleri

a) AKADEMİK PERSONEL 2547 S.K.39.MADDE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ 

b) AKADEMİK PERSONEL 2547 S.K.39.MADDE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ 

c) AKADEMİK PERSONEL2547 S.K.40.MADDE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ 

d) AKADEMİK PERSONEL YILLIK İZİN İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

e) BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ATANMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

f) İDARİ FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI/ İŞ AKIŞ SÜRECİ

g) MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ğ) YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

h) YÜKSEKOKUL KURULU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ı) YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

i) GELEN EVRAK İŞLEMLERİ

j) GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

k) GÖREV BELGESİ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

l) İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ İŞ SÜRECİ

m) İDARİ PERSONEL YILLIK İZİN İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

n) KADRO TALEP FORMU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

o) ÖĞR.GÖR.GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ö) ÖĞR.GÖR.İLK ATAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

p) PERSONEL RAPOR İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

r) PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

s) PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ SÜRECİ

Mali ve Taşınır İş Süreçleri

a) DOĞRUDAN TEMİN(22/A)İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

b) DOĞRUDAN TEMİN(22/D)İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

c) DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

d) EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞ SÜRECİ

e) İLK İŞE BAŞLAYAN PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ

f) KESENEK BİLDİRİMİ (5510 Sayılı KanunSonrası) İŞ SÜRECİ

g) KESENEK BİLDİRİMİ(5510 Sayılı Kanun Öncesi) İŞ SÜRECİ

h) LOJMAN KIRASI KESİLMESİ ve LİSTE GÖNDERME İŞ SÜRECİ

ı) MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

i) MAL BİLDİRİMİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

j) PERSONELİN NAKLEN GÖREVDEN AYRILMA SÜRECİ

k) SGK ÇIKIŞ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

l) SGK GİRİŞ(İlk ve Tekrar Tescil)İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

m) YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

n) YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUK ÖDEME İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

o) YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLU KİŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ö) TAŞINIR GİRİŞ (SATIN ALMA) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

p) TAŞINIR GİRİŞ (DEVİR ALMA)İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

r) TAŞINIR GİRİŞ (BAĞIŞ-YARDIM ALMA) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

s) ZİMMET VERME İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ş) TAŞINIR ÇIKIŞ (DEVRETME) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

t) TAŞINIR ÇIKIŞ ( ÜÇ AYLIK DÖNEM ) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

v) TAŞINIR ÇIKIŞI (HURDAYA AYIRMA) İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

y) TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

Öğrenci İş süreçleri

a) (GANO’YA GÖRE) KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

b) (TABAN PUANINAGÖRE) MERKEZİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

c) ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BİLDİRİLMESİ İŞ SÜRECİ

d) ASKERLİK DURUM BELGESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

e) DERS EKLEME-ÇIKARMA İŞ AKIŞ SÜRECİ 

f) DERS PROGRAMLARI HAZIRLANMASI ALT SÜRECİ

g) DERS TELAFİ ALT SÜRECİ

ğ) DERS YAZILIMI YAPAMAYAN ÖĞRENCİLERİN İŞ AKIŞ SÜRECİ 

h)DERS MUAFİYETİ PROGRAMLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ

ı)KAYIT DONDURMA ALT SÜRECİ

i) KISMI ZAMAN ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ 

j) MAZERET SINAVLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ 

k) MEZUNİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

l) ÖĞRENCİ BELGESİ VE TRANSKRİPT VERME ALT SÜRECİ

m) ÖĞRENCİ BURS İŞ AKIŞ SÜRECİ

n) ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ALT SÜRECİ

o) ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİMİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 

ö) SINAV ALT SÜRECİ

p) SINAVLARA İTİRAZ ALT SÜRECİ

r) TEK DERS SINAVI ALT SÜRECİ

Teknik İş Süreçleri

a) LABORATUVAR İŞ SÜRECİ

b) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ

c) KALORİFER DAİRESİ VE ISITMA SİSTEMİ İŞLETİM SÜRECİ

d) JENERATÖR VE TRAFO MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

e) ARIZA-ONARIM SÜRECİ

İş Prosedürleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü 

Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü 

Hizmet Standartları

Vekil Personel

Talimatlar 

Disiplin Cezaları 

Rapor Alma Kuralları 

Sınav Kuralları 

Formlar

Mazeret Sınavı Başvuru Formu 

Yazılı Müracaat/Şİkayet Dilekçe Formu 

Ders İptali Duyurusu 

Devamsızlık Duyurusu

Sınav Kâğıdı Formu 

Sınav Tutanağı Formu 

Sınav Listesi Formu 

Staj Formu

Ders ve Uygulama Formu

Standart 9 - Görevler Ayrılığı 

Komisyonlar

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller 

Hiyerarşik Kontrol Listesi

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği 

Süreli Yazılar, İşler Çizelgesi 

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri ve Kullanma Yetkisi Verilen Personel