İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ 

BİLEŞEN V

İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İzleme Formu

Standart 18- İç Denetim

Son Güncelleme : 11-10-2017