Akademik ve İdari Formlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


Antivirüs Yazılım Kurulumu

E- Posta Talep Formu


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


Kamu Konutları Kanunu

Lojman Değişiklik Talep Formu

Lojman Dağıtımında Uygulanacak Esaslar

Kamu Konutları Yönetmeliği

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi 

KTÜ Özel Öğrenci Yönergesi

Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

KTÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları


Personel İşleri Daire Başkanlığı


Rektör Aday Formu

Yurtiçi- Yurtdışı Görevlendime Başvuru Formu

4B'li Lisans Mezunu Hemşire Alımı için Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Disiplin Formu

Görevlendirme Pasaport Formu

Hususi Pasaport Formu

Akademik Kadrolara Atanma Dilekçesi

Yurtiçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi 

Kayıp Kimlik Formu

Yıllık İzin Formu

Aile Yardım Beyannamesi

Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

İlişik Kesme Belgesi

Personel Nakil Bildirimi

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Tutanağı (4 Yıllık Eğitim için)

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Tutanağı (2 Yıllık Eğitim için)

Jüri Üyeliği Bilgi Formu

Doktora Tez Araştırma Desteği - Bilgi Formu

ÖYP Başvurularında Kullanılacak Başvuru Dilekçesi

İşçi Yıllık İzin Formu

Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Doçen Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form A)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form B)


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Pratik Bilgiler

Açıklama ve Tablolar