Özgörüş

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanlarda bilim adamı yetiştirme kapasitesini artırmak,

 

Nitelikli bir eğitim vermek için gerekli eğitim kadrosunun ve teknik kadronun teminini sağlamak,

 

Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak,

 

Erasmus ve Farabi gibi programlarla öğrencilerimizi farklı üniversitelere eğitim ve öğretim için göndermek,

 

Daha iyi ortamları (derslik, bilgisayar vb.) sağlamak,

 

Ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, kongre gibi bilimsel faaliyetleri periyodik olarak gerçekleştirmek,

 

Her aşamadaki derslerde interaktif katılımı sağlamak,

 

Bölümde eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için teşvik ve ödül sistemini uygulamak,

 

Master ve Doktora öğrencilerin disiplinler arası araştırmalarına katkıda bulunmak ve yönlendirmek,

 

Farklı disiplinler arası araştırma grupları kurarak disiplinler arası çalışmaları özendirmek,

 

Toplumda tarihi bilincin oluşumuna öncülük etmek.