Öğrenci Memnuniyet Anketi

Üniversitemiz  2014-2018  Stratejik  Planında  yer  alan  stratejik  amaçlardan  biri de Eğitim-Öğretim   Kalitesinin  Geliştirilmesi  olup  bu  kapsam da  yürütülen  faaliyetlerle  ilişkili olarak  Öğrenci  Memnuniyet  Anketi  hazırlanmış  ve aşağıdaki adreste  hizmete  açılmıştır.