Kitaplarımız

 

 

 

PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ

 Mustafa Reşit Tarakçıoğlu Hayatı Hatıratı ve Trabzon'un Yakın Tarihi

Yirminci Yüzyılda Türkiye ve Balkanlar

Trabzon Tarih ve Kültür Yazıları (Cilt 1-2)

Yirminci Yüzyılda Batı Trakya Türkleri

ABD Tüksek Komiseri Amiral Bristol'un Rapor ve Savaş Günlüklerinde Ermeni Meselesi 

 

 PROF. DR. M. ALAADDİN YALÇINKAYA

Osmanlı Diplomasi Tarihi

The First Permanent Ottoman Embassy in Europe

 PROF. DR. MEHMET OKUR

Milli Mücadele 1918-1920 İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle

 

 PROF. DR. MELEK ÖKSÜZ

Onsekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon Toplum Kültür Ekonomi

Trablusgarp Savaşı ve Donanma Cemiyeti'ne Trabzon Vilayetinden Yardımlar

PROF. DR. UĞUR ÜÇÜNCÜ

Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi Men-i Müskirat İçki Yasağı Kanunu ve Toplumsal Hayata Yansımaları

İkinci Dönem TBMM'de Bir Muhalifin Portresi Kadirbeyzade Zeki Bey

İttihatçıkarın Trabzon'daki Faaliyetleri

Büyük Taarruz

Milli Mücadele Yıllarında Trabzon’da İttihatçı Bir Sima Kahya Yahya 

 

PROF. DR. TEMEL ÖZTÜRK

Osmanlıların Kuzey ve Doğu Seferlerinde Savaş ve Trabzon

 

DOÇ. DR. AHMET KARAÇAVUŞ

Mektubat-ı Sırrı Paşa

 Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler

 

DOÇ. DR. DERYA DERİN PAŞAOĞLU

19. Yüzyılda Karadeniz’in Kuzeyinden Türkiye’ye Göç Eden Nogay Muhacirleri Nüfus Defterleri


 

DR. ÖGRETİM Ü. AHMET KÖKSAL

Giritli Sırrı Paşa (1844-1895)

 

 DR. ÖĞRETİM Ü. MİRAÇ TOSUN

Trabzon’da Cemaatler Arası İlişkiler (1700-1770)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Teşrifat

 

DR. ÖĞRETİM Ü.OSMAN EMİR

 Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar Trabzon ve Çevresi

  

ÖGR. GÖR. HÜLYA YARAR ÇAKIROĞLU

Farsça Öğreniyorum