Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 

 1. Bütün komisyonların raporlarını incelemek,
 2. Raporların Bölüm Akademik Kurulu’nda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak,
 3. Uluslararası ve ulusal akreditasyon başvuruları için bölümü hazırlayarak bölüm denetleme ve öz değerlendirme raporlarını güncel olarak hazırlamak,
 4. Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda olmak üzere, periyodik olarak toplantı düzenlemek,
 5. Gerekli gördüğü durumlarda diğer tüm komisyonlara üye eklemesi yapmak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 6. İhtiyaç olması halinde tüm komisyonlara gerekli uyarıları yapmak ve her türlü eksikliğin zamanında giderilmesini sağlamak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Başkan)

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK (Üye)

Prof. Dr. Alaaddin YALÇINKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Üye)

 

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

 

 1. Bologna Süreci kapsamında iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatının belirlemek,
 2. Bölümün genel eğitim faaliyetlerinin hazırlanması, planlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Ders içerikleri ve bilgi paketlerini kontrol ederek gerekli uyarıları yapmak,
 4. Eğitim çalıştayları düzenlemek,
 5. Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim birimlerini karşılaştırarak eğitim programını geliştirmek;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Alaaddin YALÇINKAYA (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet OKUR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR (Üye)

Arş. Gör. Deniz ÇOLAK (Üye)

 

 

Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu

 

 1. Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesini sağlamak,
 2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmek,
 3. Gezi, kutlama vb. sosyal etkinlikleri programlanmak,
 4. Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonunu sağlamak,
 5. İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonu sağlanması,
 6. Öğrenci temsilcisinin belirlenmesinde gerekli hazırlıkları yapmak,
 7. Bölüm etkinliklerinin kayıt altına alınması ve sistematik olarak saklanması,
 8. Bölümde düzenlenen tüm etkinlik afişlerinin arşivlenmesi,

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ (Başkan)

Doç. Dr. Derya D. PAŞAOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU (Üye)

Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ (Üye)

Arş. Gör. Eyüp YILMAZ (Üye)

 

 

Değişim Programları Komisyonu

 

 1. Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programlarını yürütmek,
 2. Yeni ve kapsayıcı ikili anlaşmalar yapmak,
 3. Erasmus, Mevlana ve Farabi Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlemek,

 

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Başkan)

Öğr. Gör. Edip ÖNCÜ (Üye)

Arş. Gör. Fatih İNAN (Üye)

 

 

Stratejik Plan Komisyonu

 

 1. Stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak,
 2. Her yarıyıl sonu FEDEK ders anketlerini uygulanmak ve raporlamak,
 3. Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlemek,
 4. Bölüm stratejik planlarını hazırlamak ve raporlamak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ahmet KARACAVUŞ (Başkan)

Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Üye)

Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Dr. Aslı ÖZCAN (Üye)

Arş. Gör. Fatma ÇAKIR (Üye)

 

 

İntibak Komisyonu

 

 1. Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş, Erasmus, Dikey Geçiş, Çift ana dal ve Yan dal ile gelen öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin ders uyumlarını yapmak,
 3.  Ders bilgi paketlerini karşılaştırarak öğrenci işleri daire başkanlığı ile ilgili koordinasyonu sağlamak;

 

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Derya D. PAŞAOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTUNBAY (Üye)

 

 

Burs ve Bölüm Proje Komisyonu

 

 1. Öğrenci burs olanaklarını araştırmak,
 2. Burs verilecek öğrencileri belirlenmek,
 3. Bölüm bünyesinde hazırlanacak öğrenci projelerini desteklemek,
 4. TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmk;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Melek ÖKSÜZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi M. Melis ÇELİKTAŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU (Üye)

Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ (Üye)

Arş. Gör. Tuncay KARADENİZ (Üye)

 

 

Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

 

 1. Düzenli olarak bölüm faaliyet raporunu hazırlamak,
 2. Her yarıyıl başında bölüm sınav programını hazırlayarak bölüm başkanlığına sunmak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Alaaddin YALÇINKAYA (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi M. Melis ÇELİKTAŞ (Üye)

Öğr. Gör. Hülya ÇAKIROĞLU (Üye)

Arş. Gör. Nurettin ÇAKICI (Üye)

Arş. Gör. Sezgin ÖRSELOĞLU (Üye)

 

 

Bilişim ve Kütüphane Komisyonu

 

 1. Mevcut Bölüm WEB sitesini güncellenmek,
 2. Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışmak,
 3. Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesine yüklenmesi,
 4. Bölüm personellerinin kişisel sayfalarındaki eksikliklerini tespit edilmek ve gerekli uyarıları yapmak;
 5. 3 aylık periyotlarla bölüm yayınlarının tamamını AES sistemine yüklemek,
 6. Öğrencilere kütüphane kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak;

 

 

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sebahittin USTA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE (Üye)

Arş. Gör. Deniz ÇOLAK (Üye)

Arş. Gör. Sezgin ÖRSELOĞLU (Üye)

Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK (Üye)

 

 

Mezunları İzleme Komisyonu

 

 1. Mezunlarla ilgili bilimsel, meslek ve sosyal aktiviteleri takip etmek;
 2. Mezunlar toplantısı düzenlemek;

 

Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTUNBAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN (Üye)

Arş. Gör. Fatma ÇAKIR (Üye)