Stratejik Planlama Destek Ekibi


Stratejik Planlama Destek Ekibi

  1. Ufuk ÖZTÜRK, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  2. Elif GÖKÇE, Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü
  3. Yunus KILIÇ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  4. Adem TURAN, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  5. Ayhan MURAT, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  6. Berna ÇELİK, Sürekli Eğitim Merkezi
  7. Esin BULUT, İç Denetim Birimi Başkanlığı
  8. Tülay BAKEnformasyon Müdürlüğü
  9. Setenay ŞEVİK, Kariyer Merkezi