Hazılık Programında yer alan Durum Analizi Süreci başlamış olup 01 Ağustos - 10 Kasım 2017 tarihleri arasındaki;

 

Kurumsal Tarihçe

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgelerinin Analizi

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Paydaş Analizi

Paydaşların Tespiti

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Kuruluş İçi Analiz

Akademik Faaliyetler Analizi

Yükseköğretim Sektörü Analizi

Güçlü-Zayıf-Tehdit-Fırsat    (GZFT ) Analizi

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

 

faaliyetleri ile tamamlanacaktır.