Genel Bilgi

 

 IAG (International Association of Geodesy-Uluslararası Jeodezi Birliği): Bilimsel Servisler

 
 

Temel jeodezik uzay ve uydu tekniklerinin VLBI, SLR/LLR (Satellite/Lunar Laser Ranging), GNSS (Global Navigation Satellite System), DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) kombinasyonu son yıllarda jeodezi temel hedefleri arasındadır.

 

Yer’in gravite alanı ve Yer’in dönüklüğü gibi temel jeodezik parametrelerin kestirimi farkıtekniklerden (VLBI, GNSS,SLR/LLR, DORIS) elde edilen verilerin analizi ile elde edilmektedir.

 

Birden fazla teknikten elde edilen bu parametrelerin karşılaştırılması ve kombinasyonu, IERS (International Earth Rotation Service- UluslararasıYer dönme ve Referans sistemleri Servisi) ’in ürünlerinden olan ITRF, ICRF ve EOP tutarlığının sağlanması için önemlidir.

 

IERS’in amacı ICRF, ITRF veya EOP içindeki zaman/uzay değişimlerini yorumlamak için gerekli olan jeofiziksel veriler ve standartlar, sabitler ve modelleri sağlamak ve IGS, ILRS, IVS ve IDS teknik servislerinin koordinasyonundan sorumludur. 

·         Teknik Merkezler,

·         Veri Merkezleri,

·         Kombinasyon Merkezleri,

·         Analiz Koordinatörü,

·         Merkezi Büro,

·         Yönetim Kurulu

gibi birimlerle misyonunu yerine getirir.

 
IERS Veri merkezleri; ITRF/ITRS, ICRF/ICRS,EOP’den sorumludur.
 

IERS Kombinasyon Merkezleri; (DGFI - Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut, Germany, IGN - Institute Géographique National, France, NRCan - Natural Resources, Canada) inter-teknik kombinasyonu gerçekleştirir. Teknik Merkezlerinden elde edilen ITRF verilerinin kombinasyonuyla ITRF ürünlerini sağlar.

 

IERS Kombinasyon Araştırma Merkezleri; analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, tavsiye edilmesi, detaylı tanımların sağlanması ve analiz koordinatörleri için gerekli yazılımların sağlanmasından sorumludur.

 

ASI (Agenzia Spaziale Italiana,Matera, Italy),

FESG (Forschungseinrichtung Satellitengeodäsie, Munich, Germany),

DGFI(Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut, Munich, Germany),

FFI (Forsvaretsforskningsinstitutt, Kjeller, Norway),

GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam, Potsdam,Germany),

GIUB (Geodätisches Institut Universität Bonn, Bonn, Germany),

GRGS (Groupe deRecherches de Géodésie Spatiale, Toulouse, France),

IAA (Institute of Applied Astronomy, St.Petersburg, Russia),

IGN (Institut Géographique National, Paris, France) ve

JPL (Jet Propulsion Laboratory, Pasadana, USA)

 
 
Uydu/Uzay Teknikleri Servisleri;
IGS (UluslararasI GNSS Servisi),
ILRS (Uluslararası Laser Ranging Servisi),

IVS (Jeodezi ve Astrometri için Uluslararası VLBI Servisi),

IDS (Uluslararası DORIS Servisi)
 
 

IVS (Uluslararası VLBI Servisi)

 

http://ivscc.gsfc.nasa.gov/about/org/IVS_flow.gif

İstasyonlardan alınan ham veriler korelatörlere -Çin, Almanya, Japonya (2) iletilir,

 

Korelatörlerden alınan veriler Veri Merkezlerine (Fransa, Almanya, İtalya (2), Japonya, USA) veriler iletilir. Veri Merkezleri EOP, TRF ve CRF ürünleri elde edebilecek şekilde analiz merkezlerine sağlanarak veri setleri sağlar.

 

Analiz Merkezleri; Avustralya (full), Avusturya(assoc), Çin(Full), Fransa (assoc),Almanya (2 full, 2 assoc, 1 kombinasyon merkezi),  Fransa(2 assoc), İtalya (3 assoc), Japonya (assoc), Norveç (2 assoc),

Rusya (2 full, 2 assoc), Güney Kore(kombinasyon Merkezi), İşveç (assoc), Türkiye(assoc), Ukrayna (Assoc), USA(2 full, 3 assoc)

Assoc. :Yardımcı analiz merkezleri IERS ürünlerinin geliştirilmesi, analiz stratejilerinin geliştirilmesi gibi bilimsel amaçlı katkı sağlayan merkezler.

Full. : Assoc. Analiz merkezlerinin faaliyetleri benzeri misyonu olup sürekli olan bir veri analizi sağlamak zorunda.

Kombinasyon Merkezleri:  İntra-teknik Kombinasyon sağlayan merkezleri, full analiz merkezlerinden gelen sonuçların kombinasyonunu sağlar, IRTF ürünlerini oluşturmaya katkı amaçlı.