Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

Yetki

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

 

Görev

Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür

Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler

Öğrencilere burs, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme vb. alanlarda yardımcı olacak hizmetlerde bulunur

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır

Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır

Yukarıda belirtilen sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi, hemşire, memur ve diğer hizmetliler görevlendirir.

 

Sorumluluklar

Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetlerini bütçe imkanları ölçüsünde kaliteli ve en iyi şekilde sunmaktır.