Yeni Sayfa 1

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Kültürel faaliyet düzenlemek (konferans, konser)

Dilekçe

 

15 gün

2

Sportif faaliyet düzenlemek

1-Katılım başvuru

2-Lisans belgesi

3-Faaliyet raporu

10 gün

3

Başka kurumların sportif organizasyonlar için spor tesislerinin kullanımı

1- Valilik Makamından gelen yazı

10 gün

4

Spor Salonunun Bed.Eğt.Böl. Başk. İle BESYO’nun ders programları için kullanımı

1-Program listesi

10 gün

5

Yüzme havuzundan yararlanma

1-Öğrenci kimlik kartı

2-Personel kimlik kartı

3-Misafir tanıtım kartı (ücreti karşılığında)

5 dk.

6

Yüzme havuzu misafir tanıtım kartı çıkartılması

1-Form

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Fotoğraf

5 gün

7

Yüzme havuzu abonman (haftalık,aylık,sezonluk) kartı çıkartılması

1-2 adet fotoğraf

2-Dekont (abonman ücreti T.C. Ziraat Bankasına yatırılacaktır)

5 gün

8

Öğrenci kulübü kurma

1-Kulüp tüzüğü

2-En az 15 başvuru dilekçesi

1 ay

9

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri

1-Öğrenci kimlik kartı

2-Personel kimlik kartı

50 dakika

10

Kısmi zamanlı çalışma

1-Nüfus cüzdanı fot.

2-1 adet fotoğraf

3-Öğrenci belgesi

4-T.C. Ziraat Bankası hesap numarası

5-Müstehaklık belgesi

5 gün

11

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ücret ödeme işlemleri

1-Puantaj cetveli

 

 

 

1 gün

12

Staj yapan öğrencilerin sigorta işlemleri

1-Staj formu

2-Müstehaklık belgesi

1 ay

13

 

 

 

14

İlan giderlerinin ödemesinde

1-Fatura

2-İlanın hangi yayın aracıyla yapıldığına ilişkin gazete vb. araçlar

1 gün

15

Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesi

1-Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi

2-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura

3-Mutemet dilekçesi

1 gün

16

İşçi ücret ödemelerinde

1-Puantaj cetveli

 

1 gün

17

Personelin maaş bordrosu isteği

1-Sözlü müracaat (maaş tahakkuk birimi)

10 dk.

18

Bilgi edinme başvuruları

1-Dilekçe (Rektörlük Makamından havaleli olacak)

 

15 gün

19

Elektrik, su vb. tüketim giderlerinin ödenmesi

1-Fatura

10 dakika

20

İzin işlemleri

1-İzin formu

2 gün

21

Kurs ve toplantılara katılma giderleri

1-Fatura, fatura düzenlenmeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge

2-Kurs ve toplantıya katıldığına ilişkin belge

1 gün

22

Haberleşme giderleri

1-Fatura

1 işgünü

23

Taşıma giderleri

1-Fatura

1 işgünü

24

Mal ve hizmet alımlarının ödenmesi

1-Fatura

 

5 gün

25

Başarılı-İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz yemek yardımı

1-Dilekçe

2-Fak Dek./Ens.Müd./Yüksekokul Müd./MYO Müd. belirlediği onaylı liste

Not:Dilekçeler öğrencinin okuduğu Fak./Ens./Yüksekokul/MYO’na verilecektir.

30 gün

26

Yemek fişi satın alınması

1-Personel kimlik kartı

2-Öğrenci kimlik kartı

    (Akşam yemeği için Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurt kimliği)

5 dakika

27

Beslenme hizmetleri

1-Yemek fişi

1 saat

28

Barınma hizmetleri

1-Öğrenci belgesi

2-Taahhütname

3-Sağlık raporu

4-Savcılık belgesi

5-İkametgah belgesi

6-Disiplin cezası olmadığına ilişkin yazı

7-Nüfus cüzdanı fotokopisi

8-4 adet fotoğraf

5 dakika

29

Personelin malzeme isteği

1-Malzeme talep formu

15 dakika

30

Emeklilik İşlemleri

1-Dilekçe

2-İlişik kesme belgesi

3-4 adet fotoğraf

4-Nüfus kayıt örneği

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi

6-Şahıs emeklilik kesenekleri icmal bordrosu (son 4 yıllık)

2 saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri  : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İkinci Müracaat Yeri  

: Genel Sekreterlik

Ad Soyad 

: Nejmi KIRKBİR

Ad Soyad                  

: Doç.Dr.Halil İbrahim OKUMUŞ

Unvan  

: Daire Başkanı

Unvan                       

: Genel Sekreter V.

Adres

: KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Adres                        

: KTÜ Genel Sekreterlik

Tel  

: +90 462 377 20 05

Tel                            

: +90 462 377 21 04

Faks     

: +90 462 325 31 61

Faks                         

: +90 462 325 32 05

E-Posta  

: medikososyal@ktu.edu.tr

E-Posta                    

: genelsekreterlik@ktu.edu.tr

 

 

 

Son Güncelleme : 16-12-2016
DUYURULAR
  • Kulüp kurmak isteyen öğrenciler; 15 kişilik kurucu üye dilekçeleri ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun hazırlanmış kulüp tüzüğüyle birlikte, Kasım ayı içerisinde öğrenci etkinlikleri birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Pasif olan kulüplerde yine bu tarihte aktifleştirilebilir. Örnek dilekçe ve Öğrenci kulüpleri yönergesi sayfamızda mevcuttur.
BELGELER
İLETİŞİM
   Telefon : 0(462) 377 3737 - 377 3755
   E-Posta : ogrencikulupleri@ktu.edu.tr
 

KULÜBÜN ADI

KÜLÜBÜN BAŞKANI

İLETİŞİM

AKADEMİK KULÜPLER
Beden Eğitimi ve Spor Kulübü Nurullah BAKIR nurullahbakir94@gmail.com
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü Furkan MUT furkan.mut@ceng.ktu.edu.tr
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kulübü Furkan KALYONCU furkan.ktu.bote@hotmail.com
Eczacılık Kulübü Akbar BIKARI akbarbikari@gmail.com
Edebiyat Kulübü Erdal ŞAHİN erdal_sahin.61@hotmail.com
Elektrik Elektronik Kulübü Yağız SARI yagizsarii@gmail.com
Enerji Kulübü Büşra Nur YEŞİLDERE bsr.tesldere@hotmail.com
Endüstiri Mühendisliği Kulübü Mehmet DEMİR m.demirr33@gmail.com
Eskiz Kulübü Fatma Zeynep KIZILTAŞ fzkiziltas@gmail.com
Fen Bilgisi Kulübü Rumeysa KIVANÇ rumeysakivanc0707@gmail.com
Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Kulübü Mustafa Esat KÖSE m.esat.kose@gmail.com
Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü Aylin TEZCAN gipak@ktu.edu.tr
Harita Kulübü Şükrü Ferhat BARIN sukruferhat@icloud.com
Hukuk Kulübü Zülal KÖMÜRCÜ znkomurcu@hotmail.com
İç mimarlık Kulübü Hasan GÜDÜ hasan-gudu@hotmail.com
İktisad ve Girişimcilik Uğurcan BİNİCİ ugurcan_binici@hotmail.com
İlahiyat Kulübü Onur KEMENT onurkement61@icloud.com
İngilizce Öğretmenliği Kulübü Cafer ÖZEL cafer_1995@hotmail.com
İnşaat Kulübü Alican CAPARLI sercan.aksoy53@gmail.com
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kulübü Buşra DOĞUMTEKİN bsr_dogumtekin@hotmail.com
İşletme ve Ekonomi Kulübü Osman KARASÜLEYMANOĞLU osmankarasuleyman@gmail.com
Jeoloji Kulübü Ali İhsan ÇALIK ali.calik.6140@gmail.com
Kamu Yönetimi Kulübü Erdem DAĞKAYA erdemdagkaya@gmail.com
Kimya Kulübü Kader TEKİNTAŞ kdrtknts@gmail.com
Maden Kulübü Muhammet AYGÜN maygun.ktu@gmail.com
Makine Kulübü Ali ince aliince855@gmail.com
Maliye Kulübü M.Mustafa SÜTÇÜ mmstc0651@gmail.com
Metalürji ve Malzeme Kulübü Cansu AYHAN canisiayhan@iclaud.com
Matematik Kulübü Emre KOÇ emre.koc.61@hotmail.com
Matematik Eğitim Kulübü Eda SARI eda331539@gmail.com
Müzikoloji Kulübü Şevki Anıl KOYUN tel_cocugu_14@hotmail.com
Okul Öncesi Kulübü Neslin Selin TEPE neslinselin.nst@outlook.com
Of Teknoloji Fak. Sosyal Etkinlikler Kulübü Burak SAVAŞ buraksavass66@gmail.com
Özel Eğit. ve Engelli Çocukların Eğitimi Kulübü Ahmet ÖZDEMİR ahmet-ozdemir1996@hotmail.com
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kulübü Yasemin ÇELİK ktupdrkulubu@gmail.com
Rus Dii ve Kültürü Kulübü Enise Rabia ALBAYRAK enise.rabia.06@gmail.com
SDBF Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Kulübü Mert AKCAN mertakcan@outlook.com
Sınıf Öğretmenliği Kulübü Büşra ERCELEP busraerclp@gmail.com
Sosyal Bilgiler Kulübü Muammer YILDIRIM aslanmuhammet61@gmail.com
Sosyoloji Kulübü Büşra TOPÇU busra-topcu@hotmail.com
Şehircilik Kulübü Büşra EROĞLU busraeroglu33@gmail.com
Tıp Fak.Öğr.Bilimsel Araştırma Kulübü Onur Kaan GEDİKLİ onur.kaan.gedikli@gmail.com
Tıp Öğrencileri Kulübü İbrahim OLGUN ibrahimolgun15@hotmail.com
Türkçe Öğretmenliği Kuübü Faruk ATASOY fthtsy@gmail.com
Türk MSIC Kulübü Şeyma YOLDAŞ ktutob@gmail.com
Uluslarası İlişkilerKulübü Kaan Alp TEKİN kaanalptekin6@gmail.com
Yaşlı Bakım Kulübü Anıl GÜNDÜZ mstfaslan0235@gmail.com
Yazılım Kulübü Mehmet Said MARABA said_maraba@hotmail.com
     
SOSYAL  & KÜLTÜREL  KULÜPLER
Akut Kulübü Erdem Taner ÇAMAŞ etcamas@gmail.com
Anadolu Fikir Kulübü Esma PEKER e.peker34@hotmail.com
Analitik Düşünce Kulübü Sinan MERİÇ edgubilgekisig61@gmail.com
Atatürkçü Düşünce Kulübü Ezgi KURALAY ezgikuralay1@gmail.com
Avrupa Birliği Kulübü Berna SARICA bernasarica1995@hotmail.com
Azerbeycan Eğit. Kültür ve Dayanışma Kulübü Khayyam ALASGAROV xeyyam.saipoglu@gmail.com
Batı Müzikleri Kulübü Can TERCÜMAN can.tercuman@hotmail.com
Erasmus Kulübü Ali Mert BÖLÜKBAŞI esntrabzon@esnturkiye.org
Fotoğrafçılık ve Görsel Sanatlar Kulübü Alper KURT alperkurt61@outlook.com
Horon Kulübü Çağrı TAHMAZ cagritahmaz@hotmail.com
İdeal Gençlik Kulübü Fatmanur DERTLİ dertlifatmanur@gmail.com
İletişim Kulübü Dursun DEMİRATA dursundemirata@yahoo.com
İnovasyon Kulübü Ender Ömer ÇIRAKOĞLU endercirakoglu@hotmail.com
Kadın ve Demokrasi Gençlik Kulübü Elif Betül TURAN vkfelifb61@gmail.com
Kişisel Gelişim Kulübü Abdüssamed KÜÇÜK abdussamedkucuk@hotmail.com
Kültür Faaliyetleri ve Sinema Kulübü Damla Seven KENANOĞLU damlakenanoğlu@gmail.com
Medeniyet ve Kültür Mirasını Yaşatma Kulübü Mustafa KESKİN mustafakeskin6@gmail.com
ResimKulübü Nurgül ÖZCAN nurgulzcan@hotmail.com
Tarih Kulübü Murat YILMAZ muratsiz61@hotmail.com
Tiyatro Kulübü Halil KILIÇ halilklc.1@hotmail.com
Türk Halk Müziği Kulübü Mert YILMAZ avdomert@gmail.com
Türk Sanat Müziği Kulübü Gülümser Ayşe GÜLLE gulumserayse2008@hotmail.com
Uluslarası Sosyal Öğrenci Kulübü Timor Ghulam NABİ timorshahy@hotmail.com
Uzay Kulübü Salih YETİŞEN salih.yetisen@gmail.com
 
SPORTİF KULÜPLER
Bisiklet Kulübü Yenigün SARIDAĞ yngnsrdg@gmail.com
Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü Berkay HAN ktudaks@hotmail.com
Dans Kulübü Gül BUYURAN gullbuyuran@gmail.com
Havacılık Kulübü Doğuhan AKÇAY ktuhavk@gmail.com
Satranç Kulübü Salih GANBARLI sahilganbar@gmail.com
Su Sporları ve Denizcilik Kulübü Ahmet Can DANAOĞLU ahmetcan3417@gmail.com
Tenis Kulübü Uğur Kadir MERAL ukm.ktu@gmail.com

 

       Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelin beslenme hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemekleri aynı mutfakta hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda hizmete sunulmaktadır. Yemek ücretleri ihalede gerçekleşen fiyatlara göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci günlük yemek fişi ücreti öğle yemeği için 1,50 TL’dir. 
 
 
 Yemek Salonları
 
- Kanuni Kampüsü 
- Fatih Kampüsü
- Tıp Fakültesi 
- Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 
- İlahiyat Fakültesi
- Of Teknoloji Fakültesi
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
- Muammer Dereli Öğrenci Yurdu                                                
Aylık yemek listesini indirmek için tıklayınız   
 
                                                            
 Seçeceğiniz yemekleri Bilgi Yönetim Sisteminden kredi kartı ile ödemek için tıklayınız