Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Yeni Sayfa 1

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Kültürel faaliyet düzenlemek (konferans, konser)

Dilekçe

 

15 gün

2

Sportif faaliyet düzenlemek

1-Katılım başvuru

2-Lisans belgesi

3-Faaliyet raporu

10 gün

3

Başka kurumların sportif organizasyonlar için spor tesislerinin kullanımı

1- Valilik Makamından gelen yazı

10 gün

4

Spor Salonunun Bed.Eğt.Böl. Başk. İle BESYO’nun ders programları için kullanımı

1-Program listesi

10 gün

5

Yüzme havuzundan yararlanma

1-Öğrenci kimlik kartı

2-Personel kimlik kartı

3-Misafir tanıtım kartı (ücreti karşılığında)

5 dk.

6

Yüzme havuzu misafir tanıtım kartı çıkartılması

1-Form

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Fotoğraf

5 gün

7

Yüzme havuzu abonman (haftalık,aylık,sezonluk) kartı çıkartılması

1-2 adet fotoğraf

2-Dekont (abonman ücreti T.C. Ziraat Bankasına yatırılacaktır)

5 gün

8

Öğrenci kulübü kurma

1-Kulüp tüzüğü

2-En az 15 başvuru dilekçesi

1 ay

9

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri

1-Öğrenci kimlik kartı

2-Personel kimlik kartı

50 dakika

10

Kısmi zamanlı çalışma

1-Nüfus cüzdanı fot.

2-1 adet fotoğraf

3-Öğrenci belgesi

4-T.C. Ziraat Bankası hesap numarası

5-Müstehaklık belgesi

5 gün

11

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ücret ödeme işlemleri

1-Puantaj cetveli

 

 

 

1 gün

12

Staj yapan öğrencilerin sigorta işlemleri

1-Staj formu

2-Müstehaklık belgesi

1 ay

13

 

 

 

14

İlan giderlerinin ödemesinde

1-Fatura

2-İlanın hangi yayın aracıyla yapıldığına ilişkin gazete vb. araçlar

1 gün

15

Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesi

1-Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi

2-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura

3-Mutemet dilekçesi

1 gün

16

İşçi ücret ödemelerinde

1-Puantaj cetveli

 

1 gün

17

Personelin maaş bordrosu isteği

1-Sözlü müracaat (maaş tahakkuk birimi)

10 dk.

18

Bilgi edinme başvuruları

1-Dilekçe (Rektörlük Makamından havaleli olacak)

 

15 gün

19

Elektrik, su vb. tüketim giderlerinin ödenmesi

1-Fatura

10 dakika

20

İzin işlemleri

1-İzin formu

2 gün

21

Kurs ve toplantılara katılma giderleri

1-Fatura, fatura düzenlenmeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge

2-Kurs ve toplantıya katıldığına ilişkin belge

1 gün

22

Haberleşme giderleri

1-Fatura

1 işgünü

23

Taşıma giderleri

1-Fatura

1 işgünü

24

Mal ve hizmet alımlarının ödenmesi

1-Fatura

 

5 gün

25

Başarılı-İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz yemek yardımı

1-Dilekçe

2-Fak Dek./Ens.Müd./Yüksekokul Müd./MYO Müd. belirlediği onaylı liste

Not:Dilekçeler öğrencinin okuduğu Fak./Ens./Yüksekokul/MYO’na verilecektir.

30 gün

26

Yemek fişi satın alınması

1-Personel kimlik kartı

2-Öğrenci kimlik kartı

    (Akşam yemeği için Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurt kimliği)

5 dakika

27

Beslenme hizmetleri

1-Yemek fişi

1 saat

28

Barınma hizmetleri

1-Öğrenci belgesi

2-Taahhütname

3-Sağlık raporu

4-Savcılık belgesi

5-İkametgah belgesi

6-Disiplin cezası olmadığına ilişkin yazı

7-Nüfus cüzdanı fotokopisi

8-4 adet fotoğraf

5 dakika

29

Personelin malzeme isteği

1-Malzeme talep formu

15 dakika

30

Emeklilik İşlemleri

1-Dilekçe

2-İlişik kesme belgesi

3-4 adet fotoğraf

4-Nüfus kayıt örneği

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi

6-Şahıs emeklilik kesenekleri icmal bordrosu (son 4 yıllık)

2 saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri  : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İkinci Müracaat Yeri  

: Genel Sekreterlik

Ad Soyad 

: Nejmi KIRKBİR

Ad Soyad                  

: Doç.Dr.Halil İbrahim OKUMUŞ

Unvan  

: Daire Başkanı

Unvan                       

: Genel Sekreter V.

Adres

: KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Adres                        

: KTÜ Genel Sekreterlik

Tel  

: +90 462 377 20 05

Tel                            

: +90 462 377 21 04

Faks     

: +90 462 325 31 61

Faks                         

: +90 462 325 32 05

E-Posta  

: medikososyal@ktu.edu.tr

E-Posta                    

: genelsekreterlik@ktu.edu.tr