Engelsiz Üniversite Yönergesi

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE YÖNERGESİ
 
       Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, gerekli akademik ortamı hazırlamak, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal yaşamı için gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Özürlü Öğrenci Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve engelsiz üniversite ortamı yaratmaktır. Dolayısıyla, engelli öğrencilerin öğrenimlerini başarı ile tamamlaması ve bağımsız yaşamalarına katkı sağlamaktır.
                     
      Engelsiz Üniversite Yönergesini indirmek için tıklayınız.