Mali Tablo Seti Hazırlama Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

16 Eylül 2019 Pazartesi

Merkezimizin  "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı" uygulaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 18/12/2018 tarih ve 65445614-799-E.2473 sayılı yazısı ile onaylanarak uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere yönelik 11.09.2019-13.09.2019 tarihleri arasında 16 saat süreli olarak düzenlemiş olduğumuz "Mali Tablo Seti Hazırlama Eğitimi" başarıyla tamamlanmıştır.