Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi Kayıtları Başlamıştır (Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı)

Merkezimizin  "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı" uygulaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 18/12/2018 tarih ve 65445614-799-E.2473 sayılı yazısı ile onaylanarak uygun görülmüştür. 

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ
 

Eğitimin Amacı    Bağımsız denetim standartlarında raporlama çerçevelerine göre  Mali Tablo Setlerinin karşılaştırmalı incelenmesi ve mali tablo hazırlama ile ilgili teknik kabiliyetin geliştirilmesi.
Eğitmen   Prof.Dr. Engin DİNÇ (Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Eğitim Tarihleri   27-28 ve 29 Kasım 2019
Eğitim Saatleri    27 Kasım 17:00-22:50
28 Kasım 17:00-21:50
29 Kasım 17:00-21:50 - Toplam 16 Saat (16 Kredi)
Katılımcı Kriteri   YMM ve SMMM olmak.
Katılımcı Sayısı  

Eğitim programı en fazla 15 katılımcı ile sınırlıdır.Program kabulünde işlem başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

Program Katılım Ücreti   600 TL (KDV Dahildir)
Kesin Kayıt Tarihleri
ve Gerekli Evraklar
 


30 EYLÜL-22 KASIM 2019  tarihleri arasında gerekli belgelerin Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge teslim edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler :

Başvuru Formu (imzalanması zorunludur)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
YMM veya SMMM olduğunu kanıtlayan belge fotokopisi
Banka dekontu

T.C. Ziraat Bankası KTÜ Şubesi 11825144-5010 numaralı hesaba (IBAN: TR830001001225118251445010) (Hesap Adı:KTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), açıklama kısmına "SEM-Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi" yazdırılarak yatırılacaktır. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmayacaktır.

*Kayıt için gerekli evraklarınızı e-mail yoluyla "sem@ktu.edu.tr" e-mail adresine veya fax yoluyla "0462 325 57 65" numaraya gönderebilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi   

Hizmet sözleşmesi müracat edilmiş olmakla birlikte kabul edilerek imzalanmış sayılacaktır.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI
EĞİTİM PROGRAMI 

→ Etik Kurallar
→ Kalite Kontrol Standartları, Denetimde Kalite
→ Sözleşme öncesi faaliyetler ve Sözleşme Hazırlama
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
Bağımsız Denetçinin Sorumlulukları
Denetimin Planlanması
→ İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi
Önemlilik Planlanması
Denetim Programı Hazırlama
Denetim Hedefleri 
→ Denetim Teknikleri ve Denetim Kanıtları

→ Analitik İnceleme
→ Örnekleme Yöntemleri
→ Başkalarının Çalışmalarından Yararlanma
→ Denetimin Tamamlanma Süreci
→ Raporlama


Önemli Notlar
⇒ Eğitim programına %100 katılım zorunludur.  
⇒ Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.
⇒ Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
⇒ SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.