Mali Tablo Seti Hazırlama Eğitimi Ön Kayıtları Başlamıştır (Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı)

Merkezimizin  "Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı" uygulaması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 18/12/2018 tarih ve 65445614-799-E.2473 sayılı yazısı ile onaylanarak uygun görülmüştür. 

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ

 

MALİ TABLO SETİ HAZIRLAMA (UYGULAMALI)  EĞİTİMİ 
 

Eğitimin Amacı   Farklı finansal raporlama çerçevelerine göre  Mali Tablo Setlerinin karşılaştırmalı incelenmesi ve mali tablo hazırlama ile ilgili teknik kabiliyetin geliştirilmesi.
Eğitmen   Prof.Dr. Engin DİNÇ (Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Eğitim Tarihleri   11-12 ve 13 Eylül 2019
Eğitim Saatleri   11 Eylül-17:00-22:50, 12 Eylül-17:00-21:50 ve 13 Eylül 17:00-21:50 - Toplam 16 Saat (16 Kredi)
Katılımcı Kriteri   YMM ve SMMM olmak
Katılımcı Sayısı  


Eğitim programı, belirtilen eğitim tarihleri için en fazla 15 katılımcı ile sınırlıdır. Ön kayıt sayısının 15 in üzerinde olması durumunda ise                              "18-19 ve 20 Eylül 2019"  tarihlerinde ikinci sınıf açılacaktır. Program kabulünde işlem başvuru sırasına göre yapılacaktır. 

Program Katılım Ücreti   600 TL (KDV Dahildir)
Ön Kayıt Tarihleri   


11 Temmuz 2019-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında ön kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir.
ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
*Ön kayıt üzerinde bulunan "Eğitimin Adı" bölümüne "Mali Tablo Seti Hazırlama Eğitimi" yazılması gerekmektedir. Açıklama belirtmeyen kişilerin ön kayıtları tamamlanmamış olacaktır. Ön kayıt aşamasında ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Kesin Kayıt Tarihleri 

02 Eylül-06 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Eğitim programı kayıt işlemleri ön kaydı tarafımıza ulaşan 15 kişi olması durumunda başlayacaktır. Eğitim salonu bilgisi ve kayıt için gerekli belgeler ön kayıt esnasında belirteceğiniz cep telefonunuza sms kanalıyla iletilecek ve sayfamız üzerinde de ayrıca duyurulacaktır.  
    Minimum 10 kişilik grup oluşturulması durumunda eğitim programı Ordu, Giresun ve Rize İllerinde yapılacaktır.
Hizmet Sözleşmesi   

Hizmet sözleşmesi müracat edilmiş olmakta kabul edilerek imzalanmış sayılacaktır. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ TABLO SETİ HAZIRLAMA
EĞİTİM PROGRAMI 

→ Türkiye'deki Finansal Raporlama Çerçeveleri
→ MSUGT, BOBİ FRS ve TMS’lere göre Finansal Durum Tablosunda Dönen ve Duran Varlıklar Hesap Sınıfının Karşılaştırmalı İncelenmesi
→ MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Finansal Durum Tablosunda Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Hesap Sınıfının Karşılaştırmalı İncelenmesi
→  MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Finansal Durum Tablosunda  Özkaynaklar Hesap Sınıfının Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Finansal Performans Tablosunda Gelir Hesaplarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Finansal Performans Tablosunda Gider Hesaplarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Nakit Akış Tablosunda İşletme, Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Nakit Akış Tablosunda Doğrudan Yöntemin Karşılaştırmalı İncelenmesi
→  MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Nakit Akış Tablosunda Dolaylı Yöntemin Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Özsermaye Değişim Tablosunun Karşılaştırmalı İncelenmesi
MSUGT,  BOBİ FRS ve TMS’lere göre Dipnot ve Açıklamaların Karşılaştırmalı İncelenmesi
→ Örnek Olay Çözümü

 

Önemli Notlar
⇒ Eğitim programına %100 katılım zorunludur.  
⇒ Başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır. Bir sınıf için Maximum katılımcı sayısı 15 'tir.
⇒ Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
⇒ SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.