Bilirkişilik Temel Eğitimi Ön Kayıtları Devam Ediyor

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ  

Merkezimiz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

03.08.2017/30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 30/1.fıkra uyarınca ; Mesleğinde 5 (beş) yıllık kıdemi olanlar bilirkişi olabilirler. 5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği eğitim sonrasında alacakları "Katılım Belgesi" ile Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının bilirkişilik ilanında belirteceği diğer hususları da sağlamaları durumunda  bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bu yönetmelik çerçevesinde "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ni tamamlayıp Katılım Belgesine sahip olmayan kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar. 

5 yıllık mesleki kıdem; Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 38/1.fıkra g bendi itibariyle Uzmanlık Alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.


Teorik Eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.
Uygulama Eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlecek ve derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.
 

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Katılımcı Sayısı
 


Eğitim programı, en az 15 kişi ile açılacak olup, 24 kişi ile sınırlıdır.
Her bir grup kontenjanı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Genelge No 169'un 1.bölüm 8.fıkrası gereği 24 (yirmidört) kişi ile sınırlıdır.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara "Bilirkişilik
Temel Eğitimi"ni tamamladıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

     
Program Katılım Ücreti  


600 TL (KDV Dahildir)
  → Karadeniz Teknik Üniversitesi personeli 500 TL (KDV Dahildir) 

Ön Kayıt Tarihleri

 Program için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında başlangıç bilgisi ve kesin kayıt işlemleri için ön kayıt esnasında belirteceğiniz cep telefon numarasına sms yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Aynı zamanda web sayfamız üzerinde de bu bilgileri içeren bir duyuru metni ilan edilecektir.  Ön kayıt aşamasında katılım ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Çoğunluğun sağlanması durumunda (15 kişiden fazla olması) eğitim programı açıla
caktır. Ön kayıt aşamasında belirteceğiniz cep telefon numaranıza sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

***Ön kayıt ekranı üzerinde bulunan "Eğitimin Adı" bölümüne "Bilirkişilik Temel Eğitimi" şeklinde belirtmeniz gerekmektedir. 

 

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

  

ÖNEMLİ NOTLAR

 Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmeliğin 30/7 fıkrası gereği eğitim programında derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin program ile ilişiği kesilir.
 Başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır.
 Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.