Bilirkişilik Temel Eğitimi Ön Kayıtları Başlamıştır

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ  

Merkezimiz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

03.08.2017/30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 30/1.fıkra uyarınca ; Mesleğinde 5 (beş) yıllık kıdemi olanlar bilirkişi olabilirler. 5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği eğitim sonrasında alacakları "Katılım Belgesi" ile Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının bilirkişilik ilanında belirteceği diğer hususları da sağlamaları durumunda  bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

5 yıllık mesleki kıdem; Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 38/1.fıkra g bendi itibariyle Uzmanlık Alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

 

Temel Eğitim; on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.
Teorik Eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.
Uygulama Eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlecek ve derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.
 

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Katılımcı Sayısı
 


Eğitim programı, en az 15 kişi ile açılacak olup, 24 kişi ile sınırlıdır.
Her bir grup kontenjanı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Genelge No 169'un 1.bölüm 8.fıkrası gereği 24 (yirmidört) kişi ile sınırlıdır.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara "Temel Bilirkişilik Eğitimi"ni tamamladıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Saati

 

 

Temel Eğitim 18 Saati Teorik , 6 Saati Uygulama olmak üzere toplam 24 Ders Saatinden oluşur.
17:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Program Katılım Ücreti  


600 TL (KDV Dahildir)
  → Karadeniz Teknik Üniversitesi personeli 500 TL (KDV Dahildir) 

Ön Kayıt Tarihleri

 Program için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında başlangıç bilgisi ve kesin kayıt işlemleri için ön kayıt esnasında belirteceğiniz cep telefon numarasına sms yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Aynı zamanda web sayfamız üzerinde de bu bilgileri içeren bir duyuru metni ilan edilecektir.  Ön kayıt aşamasında katılım ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Çoğunluğun sağlanması durumunda (15 kişiden fazla olması) eğitim programı açıla
caktır. Ön kayıt aşamasında belirteceğiniz cep telefon numaranıza sms ile bilgilendirme yapılacaktır.

***Ön kayıt ekranı üzerinde bulunan "Eğitimin Adı" bölümüne "Bilirkişilik Temel Eğitimi" şeklinde belirtmeniz gerekmektedir. 

 

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

  

 

 

 EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM (18 SAAT)


BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)          

 • Giriş                     
 • Türk yargı teşkilatı                    
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramla

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
BÖLÜM 5: UYGULAMA EĞİTİMİ (6 SAAT)
 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi
 

  

 

Önemli Notlar

 Katılımcı bir günde 4 saat eğitim alacak olup, eğitim altı (6) günde tamamlanacaktır.
 Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmeliğin 30/7 fıkrası gereği eğitim programında derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin program ile ilişiği kesilir.
 Başvuru sırasına göre kayıt alınacak ve gelen talebe göre yeni gruplar açılacaktır.
 Katılımcıların programa başladıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
 SEM Yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.