Yüksek Lisans Ders ve Açıklama

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı, şehir ve bölge planlama alanında çalışacak meslek insanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi; konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi; akademik alanda yer alacak akademisyenler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma ve çalışmalarla akademik birikime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yüksek Lisans Programı iki yıllık eğitim süreci; iki yarıyıllık ders aşaması ve iki yarıyıl tez çalışmasından oluşmaktadır. Programa, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunlarını ve alan dışından dört yıllık lisans mezunlarını kabul etmektedir. Alan dışından programa kabul edilen öğrenciler bir yıllık bilimsel hazırlık sürecinden geçmektedir. 

Detaylı bilgi ve Dersler için tıklayınız.