Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
61080 TRABZON

Tel : +90 462 377 40 75
Fax : +90 462 325 32 33 
E-posta : sehir@ktu.edu.tr

 

Kuruluş  
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana bir anabilim dalı olarak eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. 26.06.2003 tarihinde bölüm statüsüne kavuşmuştur. 2005-2006 Akademik yılında eğitime başlamıştır. 2009 yılında 4 yıllık lisans mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Türkiye'de yüksek öğrenim hakkı kazanabilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek gerekmektedir. Pek çok lisans programına yerleşebilmek için bu sınavdan alınan sonuçlar dikkate alınmaktadır. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
Dereceye Yönelik Kurallar  
Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 90 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme projesini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
2005 yılında eğitime başlayan KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara'nın doğusunda, Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde kurulan ilk bölümdür. Bölgenin sürdürülebilir gelişme ve kentleşme sorunları kadar ülkedeki diğer planlama bölümleriyle yarışabilir olmak hedefi bölümün eğitim anlayışında önemli rol oynamıştır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyıl arasınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, seminer, arazi çalışmaları, ödev, ikinci bir arasınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bitirme projesi değerlendirmesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bitirme Esasları çerçevesinde yapılar.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortlaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Şehir ve Bölge Plancıları yerel yönetimlerde, merkezi yönetimin çeşitli kurumlarında / kuruluşlarında ve özel sektörde, serbest plancı olarak ya da planlama ofislerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması sadece yüksek lisansı kapsamaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kanuni Kampüsü
Telefonu      : +90 462 377 40 75
Belge Geçer           : +90 462 325 32 33
E-Posta      : oskucuk@hotmail.com, csancar@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://sehircilik.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Dört sınıf, fakültenin diğer bölümleri ile ortak kullanılan bir bigisayar labaratuvarı, bir konferans salonu, fiziksel çevre denetimi laboratuvarı bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
MAT1023Genel Matematik64+0+0ZorunluTürkçe
SBP1012Kent Planlamaya Giriş32+0+0ZorunluTürkçe
SBP1042Planlamada Anlatım - İletim Teknikleri42+2+0ZorunluTürkçe
SBP1050Temel Tasarım84+4+0ZorunluTürkçe
SBP1061Harita Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
Güz Dönemi Toplamı :3021+6+0
Bahar Dönemi
AITB1002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
MIM1003Bilgisayar Destekli Tasarım42+2+0ZorunluTürkçe
SBP1004Bilimsel Düşüncenin Evrimi ve Planlama22+0+0ZorunluTürkçe
SBP1009Kent Coğrafyası22+0+0ZorunluTürkçe
SBP1013Kent Sosyolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
SBP1034Planlama Stüdyosu - I104+4+0ZorunluTürkçe
TDB1002Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
Bahar Dönemi Toplamı :2618+6+0
YIL TOPLAMI :56
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
SBP 209Cad Sistemleri - II52+2+0ZorunluTürkçe
SBP1002Arazi Kullanımı Planlaması53+0+0ZorunluTürkçe
SBP1035Planlama Stüdyosu - II104+4+0ZorunluTürkçe
SBP1049Tarihte Kent33+0+0ZorunluTürkçe
SBP1059Ekonomi22+0+0ZorunluTürkçe
SBP1060Planlamada İstatistik42+2+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SBP1056Türk İktisat Tarihi22+0+0SeçmeliTürkçe
SBP1057Antik Çağda Şehircilik22+0+0SeçmeliTürkçe
SBP1058Sanat Tarihi22+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3118+8+0
Bahar Dönemi
SBP 202Proje - III84+6+0ZorunluTürkçe
SBP 206Planlamada İstatistik - II42+2+0ZorunluTürkçe
SBP 208Kent Ve Bölge Ekonomisi33+0+0ZorunluTürkçe
SBP 212Kent Sosyolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 214Mimarlık Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
SBP 216Kentsel Ulaşım Planlaması33+0+0ZorunluTürkçe
SBP 218Tarihte Kent - II33+0+0ZorunluTürkçe
SBP 298Yaz Stajı40+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+9+0
YIL TOPLAMI :61
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
SBP 305C.B.S. Ve Planlama - I52+2+0ZorunluTürkçe
SBP 309Kentsel Teknik Altyapı32+0+0ZorunluTürkçe
SBP 311Kentsel Koruma32+0+0ZorunluTürkçe
SBP 313Planlamada Yasal-Yönetsel Çerceve - I32+0+0ZorunluTürkçe
SBP 315Proje - IV104+4+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 301Sürdürülebilir Planlama22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 303Nüfus Dinamikleri Ve Planlama22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 305Peyzaj Planlama Ve Tasarımı32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 309Planlamada Katılım32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 315Kentsel Açık Alanlar Ve Tasarım İlkeleri32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :2816+6+0
Bahar Dönemi
SBP 302Proje - V94+4+0ZorunluTürkçe
SBP 306C.B.S. Ve Planlama - II42+2+0ZorunluTürkçe
SBP 308Sosyal Sorumluluk20+4+0ZorunluTürkçe
SBP 310Kentsel Tasarım İlke Ve Yöntem22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 312Planlama Teori ve Teknikleri33+0+0ZorunluTürkçe
SBP 314Planlamada Yasal-Yönetsel Çerceve - II22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 398Yaz Stajı40+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-122+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-222+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 302Kent Planlamada Modeller22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 316Planlamada Uygulama Araçları22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 318Kentsel Mekan - Topl. Yapı Din.22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 320Su Yapılarında Çevre Yönetimi22+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+10+0
YIL TOPLAMI :58
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB491Atatürk İlk. ve İnk. Tar - I22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 403Bölge Planlama43+0+0ZorunluTürkçe
SBP 407Proje - VI124+4+0ZorunluTürkçe
SBP 409Yerel Yönetimler32+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 401Doğal Afetler Ve Planlama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 405Konut Politikaları32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 415Gayrimenkul Bilgisi32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 417Kentsel Tasarım Politika Ve Uygulamaları32+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3017+4+0
Bahar Dönemi
AITB492Atatürk İlk. ve İnk. Tar - II22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 402Meslek Uygulama Bilgisi22+0+0ZorunluTürkçe
SBP 404Çevre Yönetimi Ve Ekonomisi32+0+0ZorunluTürkçe
TEZ 400Proje (Bitirme Çalışması) - VII140+8+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-132+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-232+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli-332+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 402Kamu Ölçmeleri32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 408Kırsal Planlama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 410Kırsal Yerleşmelerde Tasarım32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 412Kentsel Tasarım Politika Ve Uy32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 416Planlamada Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 418Optimizasyon Ve Planlama32+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 420Kentsel Kültürel Miras, Turizm32+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3012+8+0
YIL TOPLAMI :60