Kontrol Ortamı Standartları

Etik Değerler ve Dürüstlük

Misyon ve Vizyon

Organizasyon Yapısı

Görev Tanımları

Hassas Görevler

Personel Yeterliliği ve Performansı

Yetki Devri

İş Akış Süreçleri