KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES
JOURNAL of SOCIAL SCIENCES

 

Sahibi / Owner

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN / Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Editör / Editor

Yrd. Doç. Dr. Osman Murat TELATAR – Prof. Dr. Abdulkerim DAŞTAN / Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Editör Yardımcısı / Associate Editor

Arş. Gör. Muharrem Akın DOĞANAY / Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief

Nursel YAVUZ / Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Yayın Kurulu / Publication Board

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulkerim DAŞTAN / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Metin BERBER / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI / Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr.  Suat OKTAR / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Adem DURSUN / Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma ACUN / Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL / Medipol Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİN / Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Murat TELATAR / Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi; yılda iki kez yayınlanan (Haziran-Aralık)  ulusal, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizce’dir. Editör, dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. Derginin her hakkı saklıdır. Bu derginin hiçbir bölümü yazılı ön izin olmaksızın hiçbir biçimde ve hiçbir yolla yeniden üretilemez ve dağıtılamaz. Dergide yayınlanan çalışmalardaki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Karadeniz Teknik Üniversitesi veya Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün görüşlerini yansıtmaz.

 

Dergimiz; EBSCO, ASOS, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından taranmaktadır.

 

Yazışma Adresi / Correspondence Address

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kanuni Kampüsü 61080

Trabzon / Türkiye

E-mail: sbedergi@ktu.edu.tr

Tel: +90 462 377 20 22

Fax: +90 462 325 32 10

http://dergipark.gov.tr/sbed

http://www.ktu.edu.tr/sbedergisi

 


ISSN 2146–3727