Tez Teslim Süreci

Tez teslimi Enstitü Akademik Takviminde belirtilen süreler içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

  TEZ TESLİM SÜRECİ

  YÜKSEK LİSANS

 

DOKTORA

Tez Teslimi

Tez savunma sınavına girmek için, Tez Savunma Sınavı Giriş Formu bilgisayar ortamında doldurulup gerekli imzalar tamamlandıktan sonra ekine tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 5 adet karton kapaklı tez ve yüksek lisans transkripti eklenerek Enstitü Müdürlüğüne başvurulur.

 

Tez savunma sınavına girmek için, Tez Savunma Sınavına Giriş Formu bilgisayar ortamında doldurulup gerekli imzalar tamamlandıktan sonra ekine tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 7 adet karton kapaklı tez ve doktora transkripti eklenerek Enstitü Müdürlüğüne başvurulur.

 Jürinin Belirlenmesi 

Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkalığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkalığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 Tez Savunma Sınavı Tarihi 

Tez savunma sınav tarihi ve yeri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

 

Tez savunma sınav tarihi ve yeri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

 Tez Savunma Sınavı Sonucu 

       Tez savunma sınavı sonucunda;
a)Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en fazla üç ay ek süre verilir. Öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavna girebilmek için Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Tez Savunma Sınavına Giriş Formunu bilgisayar ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra formun ekine 5 adet karton kapaklı tezi ekleyerek Enstitüye başvurur.
b)Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar.

         Tez savunma sınavı sonucunda;
a)Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en fazla altı ay ek süre verilir. Öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavna girebilmek için Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Tez Savunma Sınavına Giriş Formunu bilgisayar ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra formun ekine 7 adet karton kapaklı tezi ekleyerek Enstitüye başvurur.
b)Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar. 

 Mezuniyet 

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, karton kapaklı tezinin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere Tez Yazım İnceleme Talep Formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.
Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep edilen düzeltmeler, tez savunma sınavınndan itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve Tez Teslim Formu 
doldurulup aşağıdaki belgelerle birlikte Enstitüye başvurulur.

Belgeler

 

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, karton kapaklı tezinin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere  Tez Yazım İnceleme Talep Formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.
Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep edilen düzeltmeler, tez savunma sınavınndan itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve Tez Teslim Formu 
doldurulup aşağıdaki belgelerle birlikte Enstitüye başvurulur.

Belgeler 

  • Jüri üyelerince imzalanmış üç adet siyah bez ciltli tez.
  • http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilen ve doldurulan iki adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu

  • Tez Veri Giriş Formu  ve Kompakt Diskin konulduğu kopçalı klasöre takılabilen A4 ebadında İki adet delikli plastik dosya