Özel Öğrenci

·   Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

·      Özel öğrenci olarak başvurular, özel öğrenci başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte dönem başında ve ders yazılımları ile ilgili işlemler bitmeden aşağıda yazılı belgelerle birlikte ders almak istedikleri Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır.

İstenen Belgeler: (Özel Öğrenci İş Süreci ve İş Akışı)

1- Özel Öğrenci Başvuru Formu

2- En Son Mezun Olunan Programdan Alınan Diploma

3- Lisans, Varsa Yüksek Lisans, Varsa Doktora Transkripti

4- ALES Belgesi (Varsa)

5- Yabancı Dil Belgesi (Varsa) 

·      Özel öğrenci olarak kabul edilenler, aldığı ders sayısına bakılmaksızın başvurdukları dönem için Enstitü öğrencilerinden alınan katkı payı (harç) tutarında öğrenim ücretini Üniversitenin belirleyeceği hesap numarasına yatırmak ve dekontunu öğrenci işlerine teslim etmek zorundadır. 

·      Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, mevcut yönetmeliklerdeki esaslara göre yürütülür. 

·      Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

·      Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, özel öğrenci olarak alacakları dersleri daha önce lisans veya lisansüstü programlarında aldığı derslerden alamaz. Yine bu programlarda özel öğrenci olarak aldıkları dersleri kredi tamamlamak amacıyla saydırmışlarsa, kayıtlı oldukları lisansüstü programın öğrenim kredisine saydıramazlar.