Tez Önerısı Kabul Edılen Öğrencılerın Dıkkatıne

TEZ ÖNERİSİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Tez önerisi kabul edilen tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ekteki E.71070 (Ek-1) ve E.45871 (Ek-2) sayılı yazıları gereği aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu dolduracaktır. Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası haberdar edilmiş olacaktır.

2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yaparak tezini kompakt disk (CD) ortamında elektronik olarak hazırlayıp enstitüye/fakülteye teslim edecektir.

3) Enstitü görevlisi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden "Enstitü Oturumu" bağlantısı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile Tez Otomasyon Sistemine giriş yaparak tezi yükleyecektir. Tez Veri Giriş Formları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmeyecektir.

4) Yönergenin 6.1. maddesine göre Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda (iki yıl) ve 6.2. maddesine göre yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezlerin erişime açılmasının ertelenebilmesi (altı ay) için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Bu tezler enstitüler tarafından enstitü yönetim kurulu kararı alındıktan sonra sisteme yüklenecek ve enstitü yönetim kurulu kararı resmi yazışma kuralları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

5) Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilecek, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenecektir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilecektir.