Başarısız Dersin Yerine Farklı Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36/2-c maddesi ile KTÜ Senatosunun 03.11.2017 tarih ve 284/2 sayılı Kararı’nın A/6 maddesi hükümleri gereğince, Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'ndan itibaren daha önce alıp başarısız olduğu ders/derslerin yerine öğrenim çıktılarının uygun olması koşuluyla farklı ders/derslere (en fazla iki ders olabilir) yazılacakların bu taleplerini, Enstitümüz web sayfasında yer alan “Başarısız Dersin Yerine Farklı Ders Talep Formu” ile Anabilim Dalı Başkanlığınıza başvurarak yapmaları gerekmektedir.