03.11.2017 Tarih ve 284/2-3 Sayılı Senato Kararları (Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri - Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları)