Yüksek Lisans Tez Önerisi Hakkında

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince, danışman atamasını takiben, yüksek lisans tezine yazılan öğrencilerin ilgili dönemin sonuna kadar tez konusunu anabilim dalı başkanlıklarına bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, Enstitümüz web sayfasında bulunan ve ilgili öğrenci tarafından doldurulacak Yüksek Lisans Tez Öneri Formu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için, 29 Aralık 2017 tarihine kadar anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmelidir.