2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alan Öğrencilerin Dikkatine

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrenci Statüsünde ders alan öğrencilerin 17 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar harçlarını bankaya yatırarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 

Adı Soyadı

Ders Almak İstediği Anabilim Dalı

Ders Kodu ve Adı

Ayşe SARITAŞ

Batı Dilleri ve Edebiyatı

v  IDE 5040  Research Methods in Applied Linguistics

v  IDE 5930 Computer Assisted Studies of Lang. and Culture

v  IDE 5820 Critical Discourse Analysis

Murat ÖZTÜRK

Batı Dilleri ve Edebiyatı

v  IDE 5040  Research Methods in Applied Linguistics

v  IDE 5820 Critical Discourse Analysis

Elif EKİNCİ

Kamu Yönetimi

v  KAY 6021 Kent Politikaları

v  KAY 6020  Postmodern Tartışmalar

Osman KESER

Kamu Yönetimi

v  KAY 5130 Kent ve Kentleşme

v  KAY 5910 Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar

Şeyma Sümeyra PEKER

İktisat

v  ITEO 5001 Mikro Ekonomik Teori I

v  ITEO 5003 Makro Ekonomik Teori I

Filiz KÖYEL

İktisat / Ekonometri

v  IKT 6840 Dış Ticaret ve Büyüme Analizleri

v  EKO 6080 Zaman Serilerinden Seçilmiş Konular-I

Hasan AMANET

Ekonometri

v  EKO 5080 Zaman Serisi Analizleri-I

Hanife TÜRKER

İşletme

v  ISL 6510 İleri Teknik Analiz Uygulamaları

Nida ERDOĞAN

İşletme

v  ISL 5280 İşletme ve Piyasa Araştırması

v  ISL 5190 İşletme Stratejileri