Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve Öğretim Üyelerinin Dikkatine

  1. Enstitümüz Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki “Dönem Projesi” kredisiz olup ‘başarılı’ veya ‘başarısız’ olarak değerlendirilir.
  2.  “Dönem Projesi” Enstitü Tez Yazım Kılavuzu (Enstitü web sayfasından ulaşılabilir) esas alınarak hazırlanmalıdır. Ancak “Dönem Projesi” yazılırken tez yazım kılavuzundaki; Onay, Bildirim, Önsöz, Özet, Abstract gibi ön kısımlara ve Özgeçmiş’e yer verilmemelidir. Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç olmalı ve ilgili öğretim üyesi süreci yönlendirmelidir.
  3. Danışman öğretim üyesi tarafından kabul edilmiş olan öğrencilerin “Dönem Projesi” için ilgili öğretim üyesi tarafından Enstitü web sayfasındaki ‘Proje Teslim Formu’ doldurulup imzalandıktan ve öğrencinin de formun ilgili kısımlarını doldurmasından sonra 3 adet halinde 29.12.2017 tarihine kadar Enstitü Yazı İşleri’ne teslim edilmelidir.  
  4. “Dönem Projesi” ilgili öğretim üyesi tarafından kabul edilmeyen (başarısız olan) öğrenciler takip eden yarıyılda tekrar dönem projesine yazılım yapmalıdır.
  5. Derslerini tamamlamış (30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders almış ve başarılı olmuş) ve “Dönem Projesi” danışman öğretim üyesi tarafından kabul edilmiş öğrencilerin yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir
  6. Öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için Öğrenci İşleri’nden alacakları transkriptlerini en geç 29.01.2018 tarihine kadar Enstitü Yazı İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
  7. Yeterlik sınavları 30 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer ve Toplantı Salonlarında yapılacaktır.
  8. Yeterlik sınavına girip başarılı olan öğrenciler için danışman öğretim üyesi tarafından doldurulacak “Yeterlik Sınavı Sonuç Formu” anabilim dalı başkanlığına, anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitümüze gönderilmelidir.
  9. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç 3 ay sonra tekrar yeterlik sınavına alınır. 

 

                                                                                                                                                                                                          24.10.2017

                                                                                              Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

                                                                                                           Müdür