Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine

* YDS-YÖKDİL Arapça Dil Sınavından yeterli puan (60) almış Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencileri Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılacaktır.

* Aynı şekilde Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacak Yüksek Lisans Arapça Muafiyet Sınavından yeterli puan (70) almış Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılacaktır. Muafiyet sınavında başarısız olan öğrencilerin ise Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca verilen bir yıllık Arapça hazırlık eğitimini almaları gerekmektedir.

* Adı geçen iki programa müracaat eden öğrenciler için Yüksek Lisans Arapça Muafiyet Sınavı 05 Eylül 2017 saat 14:00’te İlahiyat Fakültesi binasında yapılacaktır. Muafiyet sınavında geçme notu “70”tir.

* Sınavla ilgili planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu sınava girmek isteyenlerin ktuilahiyatarapcahazirlik@gmail.com adresine 29.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar “Yüksek Lisans Arapça Muafiyet Sınavına girmek istiyorum." yazılı adı, soyadı ve öğrenci numarası bilgilerini içeren bir e-posta göndermeleri ve açılan sınava girerken yanlarında geçerli bir kimlik bulundurmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü