Danışmanlıklar

Öğretim Üyelerinin Danışmanlıklarını Yürüttüğü Öğrenci Sayıları ve Danışmanlıklarını Yürüttükleri Öğrencilerin Listesini Görmek İçin Tıklayınız

Önemli Hatırlatmalar:

v  İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık öğrencilerine danışman atanmaz. Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine en geç birinci yarıyılın sonuna kadar (ders dönemlerinin ilk yarıyılında) danışman ataması yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemlerini Anabilim Dalı Başkanı yürütür.

v  Öğrenci danışman seçimini lisansüstü akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Danışman Öneri Formu ile yapar. Form doldururken formun üzerindeki ilgili kısma mutlaka danışman olarak önerilen öğretim üyelerinin yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları yazılmalıdır. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencilerin danışmanlarını belirlerken bu sayıları dikkate alacaktır. Zorunlu haller dışında bir öğretim üyesi en çok 12 öğrencinin danışmanlığını yürütebilir.

v  Öğrenciler yazılım yapmış oldukları dersleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Enstitü Yönetim Kurulunca atanan danışmanlarına onaylatmalıdırlar. Bir öğrenci danışmanının onaylamadığı hiçbir dersi alamaz. Bu bakımdan öğrenciler yazılım yapmış oldukları derslerin danışmanları tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri, gerektiğinde danışmanları ile iletişime geçmeleri yararlarına olacaktır. Danışman atanıncaya kadar söz konusu işlemler Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür. Danışman tarafından onaylanmayan herhangi bir ders ders programında gösterilemez, bu derslere ücret verilmez.

v  Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez Enstitü Yönetim Kurulunca atanmış danışman öğretim üyesinden alınır.

v  Öğrenci kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine istemesi halinde yazılabilir. Herhangi bir öğrenci kendi tez danışmanını dışında açılan bir uzmanlık alan dersine yazılamaz.