Genel Formlar

Kısaltmalar: G_F: Genel formlar ( "/1, 2,3,…" ilgili formların numaraları). Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.
 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ders Aktifleştirme ve Açma Formları