İdare Yönünden Etik Değer

İdare Yönünden Etik Değer;

  • Çalışanlara eşit davranılması, çalışanların sorunları ile ilgilenilmesi,

  • Çıkar çatışmalarının ve kişisel menfaatlerin önlenmesi,

  • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam hazırlanması,

  • Personele nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranılması,

  • Ödüllendirme sistemine önlem verilmesi,

  • Çalışanlara yönelik sosyal aktivitelerin artırılması,

  • Personele etik kuralların ve performans ölçütlerinin duyrulması.