Rektör Aday Formu

Yurtiçi- Yurtdışı Görevlendime Başvuru Formu

4B'li Lisans Mezunu Hemşire Alımı için Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Sabıka Kaydı Formu

Sağlık Durum Beyan Formu

Disiplin Formu

Hususi Pasaport Formu

Hizmet Damgalı Pasaport Formu (Görevlendirmeyle Yurtdışına Çıkacaklar İçin)

Akademik Kadrolara Atanma Dilekçesi

Yurtiçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi 

Kayıp Kimlik Formu

Yıllık İzin Formu

Aile Yardım Beyannamesi

Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi-Okutman-Uzman)

İlişik Kesme Belgesi

Personel Nakil Bildirimi

Emeklilik İçin Banka Tercih Dilekçe Örneği

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Tutanağı (4 Yıllık Eğitim Veren Birimler için)

Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Tutanağı (2 Yıllık Eğitim Veren Birimler için)

Değerlendirme Tutanağı-(2 Yıllık Eğitim Veren Birimler için)

Değerlendirme Tutanağı-(4 Yıllık Eğitim Veren Birimler için)

Jüri Üyeliği Bilgi Formu

Doktora Tez Araştırma Desteği - Bilgi Formu

İşçi Yıllık İzin Formu

Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Doçen Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Yardımcı Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form A)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form B)

Dekan Adayı Bilgi Formu

Dekan Adayı Özgeçmiş Formatı

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu

 Aday İdari Personel Yemin Belgesi

Aday İdari Personel Değerlendirme Formu

Sınav Giriş Tutanağı

İade Tutanağı

Akademik Teşvik Ödeneği Birim Tutanakları

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme : 15-11-2017
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

  TELEFON FAKS E-MAİL
DAİRE BAŞKAN SEKRETERLİĞİ

 

GÖKSEL SALİH (DAİRE BAŞKANI)

SAMİYENUR DİYADİN (SEKRETER)

 

0(462) 3253157
0(462)3772108 

0(462)3253157
0(462)3774292

personeldairesi@ktu.edu.tr
 

KADRO-İSTATİSTİK SERVİSİ
HÜLYA KÖSE(Şube Müdürü) 0(462)3774400

0(462)3253157
0(462)3774292

hulyakose@ktu.edu.tr
ZİYNET MUŞMUL (şef) 0(462)3774400

0(462)3253157
0(462)3774292

zmusmul@ktu.edu.tr

KÜBRA GÜRDOĞAN USTA (WEB Sorumlusu)

0(462)3773107

0(462)3253157
0(462)3774292

kgurdogan@ktu.edu.tr

AYŞEGÜL BEBEK BALTA 0(462)3773107

0(462)3253157
0(462)3774292

abebekbalta@ktu.edu.tr

SEYHAN ASLAN

0(462)3773107

0(462)3253157
0(462)3774292

seyhanaslan@ktu.edu.tr

İLYAS AYHAN
0(462)3773107
0(462)3253157
0(462)3774292
ilyasayhan@ktu.edu.tr
AKADEMİK PERSONEL SERVİSİ
YUSUF ŞAHİN(Şube Müdürü) 0(462)3773101

0(462)3253157
0(462)3774292

gsalih@ktu.edu.tr

ÇİĞDEM ÇİMEN 0(462)3772110

0(462)3253157
0(462)3774292

 ccimen@ktu.edu.tr

HACER ALTUN 0(462)3772110

0(462)3253157
0(462)3774292

 haltun@ktu.edu.tr

MURAT YAZICI

0(462)3772110

0(462)3253157
0(462)3774292

muratyazici@ktu.edu.tr
ÖZGÜR EVCİ 0(462)3772110 0(462)3253157
0(462)3774292
oevci@ktu.edu.tr
HASAN KARKA 0(462)3772110

0(462)3253157
0(462)3774292

hasankarka@ktu.edu.tr
SEVİL İLELİ 0(462)3772110 0(462)3253157
0(462)3774292
sileli@ktu.edu.tr
İDARİ PERSONEL SERVİSİ   
FUNDA ÖZGÜR(Şube Müdürü) 0(462)3774404

0(462)3253157
0(462)3774292

fundaozgur@ktu.edu.tr

MEHTAP KELEŞ VURAL

0(462)3772111

0(462)3253157
0(462)3774292

mkvural@ktu.edu.tr
ESRA GÜMRÜKÇÜOĞLU 0(462)3772111

0(462)3253157
0(462)3774292

 
YAŞAR YILDIRIM 0(462)3772111

0(462)3253157
0(462)3774292

 
GÜLÇİN KÜLLAÇ 0(462)3772111 0(462)3253157
0(462)3774292
 
SEFER AYGÜN 0(462)3772111 0(462)3253157
0(462)3774292
 
ATİLLA İMAMOĞLU 0(462)3772111

0(462)3253157
0(462)3774292

 
 EVRAK-KAYIT SERVİSİ   
 CEMİL CAN  0(462)3773108

0(462)3253157
0(462)3254292

 
 AYŞEGÜL PEKER  0(462)3773108

0(462)3253157
0(462)3254292

 
 HAMZA GEZER  0(462)3773108

0(462)3253157
0(462)3254292

 
ARŞİV SERVİSİ


TEMEL YAŞAR YESİR 0(462)3773310

0(462)3253157
0(462)3254292

 
İSA YAZICI 0(462)3773310

0(462)3253157
0(462)3254292

 
MAHMUT MUTLU 0(462)3773310

0(462)3253157
0(462)3254292