Faaliyet Yönünden Etik Değer

Faaliyet Yönünden Etik Değer;

  • Kanun, yönetmelik ve ilgili tüzüklere uyulması,

  • Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, memnuniyetin artırılması,

  • Daire Başkanlığımızın misyon ve vizyonuna uygun hareket edilmesi,

  • Kurumun güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınılması esastır.