Etik Değerler

Etik Değerler

 

Etik Değerler kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş davranışların dışında kişinin, toplumun kendisine olan güven ve beklentisine uygun olarak haraket edebilmesidir. Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için kamu hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkedir.

  1. Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutma,

  2. Kendilerini parasal anlamda başkalırına bağımlı hale getirecek ilişkiler içerisine girmeme,

  3. Tarafsız olma,

  4. Hesap verebilir olma,

  5. Şeffaflık,

  6. açıklık ve dürüstlük,

  7. Davranışlarla birimin etik ilkelerini uygulamak.