696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdam Edilmek Üzere Mülakata Girmeye Hak Kazananların Mülakata Giriş Yer ve Saatleri

İLAN

              696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince Sürekli İşçi Kadrolarında istihdam edilmek üzere mülakata girmeye hak kazananların; aşağıda belirtilen adres ve ekli listelerde gösterilen gün ve saatlerde mülakat yerinde olmaları, ayrıca ilgililerin T.C. kimlik numarası taşıyan kimliklerini (nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport v.s.) yanlarında bulundurması,

İlanen tebliğ olunur.

MÜLAKAT YERİ:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası İhale Salonu.

MÜLAKAT TARİHLERİ VE İSİM LİSTELERİ:

EK-A 06.03.2018 günü saat 13.00-17.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste

EK-B 07.03.2018 günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste 

EK-C 07.03.2018 günü saat 13.00-17.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste 

EK-D 08.03.2018 günü saat 13.00-17.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste 

EK-E 09.03.2018 günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste 

EK-F 09.03.2018 günü saat 13.30-16.00 saatleri arasında mülakata gireceklere ait liste

NOT: -İlgili Kanun ve KHK'lar kapsamında listelerde belirtilen başvuru sahipleri ile ilgili olarak inceleme ve değerlendirmeler devam etmekte olup, tespit edilecek durumlar doğrultusunda yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapma hakkı kurumumuzca saklıdır.

-Mülakatlarda ilan edilen sürelerin aşılması halinde, gerekli görülen öteleme yapılıp yeniden ilan edilecektir. Adayların ilanları takıp etmesi önemle duyurulur.