Çalışanlar Yönünden Etik Değer

Çalışanlar Yönünden Etik Değer;

 • İstenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve zamanında ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırılması, işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması,

 • Yazışmaların yasalara uygun olarak zamanında yapılması,

 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanılmasında ekonomik davranılması,

 • Yapılan işlerde hata oranının ortadan kaldırlması, görev ve yetkilerin menfaat amacıyla kullanılmaması,

 • Görevlerin başkalarını rahatsız etmeden yapılması,

 • Çalışanların tarafsız, adil ve eşit davranması, ayrım yapmaması, hak ve özgürlüklere saygılı davranması,

 • Çalışanların gerçek dışı beyanlardan kaçınması,

 • Daire Başkanlığımızın yazılı ve sözlü talimatlarına uyması,

 • Görevlerin sorumluluk ve yükümlülük bakımından her zaman hesap verebilir ve denetlenebilir olması,

 • Mal bildiriminde bulunması,

 • Kurumun menfaatlerinin korunması, görünen ve haberdar olunan yasa dışı iş ve eylemlerin yetkili yöneticilere bildirlmesi esastır.