Kuruluş  

Özel Eğitim Bölümü, 1998'de İşitme Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalları olarakeğitime başlamış;  2016-2017 Öğretim yılından itibaren bu iki ana bilim dalı birleştirilerek Özel Eğitim Bölümü olarak öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüz 1998den itibaren eğitim ve öğretim çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Özel eğitim bölümü Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim sınıf öğretmeni yeterlik ve ihtiyaç beklentilerini karşılayacak şekilde öğretmen adayları yetiştirmeye devam etmektedir.

Program Profili  

Özel Eğitim bölümünün öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tutum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu program özel eğitim gerektiren öğrencilerin davranışsal problemlerini tanımlayıp onlarla ilişki kurabilen, etik kuralları takip eden, teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri geliştirmeye yönelik yeterlikleri geliştirmekte önemsenmektedir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

 

Mezuniyet Şartları  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. Özel Eğitim Alanı, Eğitim Yönetimi ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir

Bölüm Olanakları

Bölüm Fatih Eğitim Fakültesi F Blok Kat 1'de bölüme tahsis edilmiş uygun fiziki mekâna sahiptir. Bir adet eğitim ve uygulama laboratuarı vardır. Bölüm Uzaktan Eğitim Merkezi ile fiziki ve teknolojik paylaşım içindedir. Bölümün derslikleri teknolojik donanıma sahiptir. Trabzon merkezinde Özel eğitim Okulları, Rehabilitasyon Merkezleri ve özel alt sınıflarda staj yapabilecek eğitim protokolleri mevcuttur. Bölümde öğrencilerin organizasyonunda özel eğitime muhtaç çocuk ve ailelerine yardım ve bilgi vermek amacıyla kurulmuş Özel Eğitim Öğrenci Kulübü vardır. Bölüm öğrencileri kampus alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının %100 mezun oldukları yıl istihdam edilmektedir.