Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimimiz, lisansüstü öğretim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu’nun 26 Mart 2010 tarihli “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, öğretim üyesi olarak yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin YÖK tarafından düzenlenen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde, üniversitemizde yapılacak olan iş ve işlemlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için hazırlanmış olan KTÜ ÖYP Yönergesi, Üniversitemiz Senatosunun 26.12.2012 gün ve 248 sayılı Toplantı Tutanağı ile yürürlüğe girmiştir.

Son Güncelleme : 05-11-2015

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

:

İsmail KÜÇÜK

 

Unvanı

:

Şube Müdürü

 

E-Posta Adresi

:

ikucuk@ktu.edu.tr

 

Dahili Tel No

:

3436