Öyp Kaynak Aktarımı

 Akademisyenlerimizin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.04.2015 tarih, 19870 sayılı yazılarında YÖK Yürütme Kurulunun 01.04.2015 tarihli toplantısında alınan karar aşağıda belirtilmiştir.

YÖK Yürütme Kurulunun 01.04.2015 tarihli kararının iptal edilerek aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde aktarılması uygun bulunmuştur.

Düzey

Proje

Seyahat

Toplam

Yüksek Lisans

5.000,00 TL

3.000,00 TL

8.000,00 TL

Doktora

10.000,00 TL

7.000,00 TL

17.000,00 TL

Bütünleşik Doktora

15.000,00 TL

10.000,00 TL

25.000,00 TL