Yolluk Ödemelerı Hk.

SEYAHAT OLURLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖYP araştırma görevlilerinin kısa süreli Yurtiçi ve Yurtdışı bilimsel etkinliğe katılmak üzere görevlendirme talebinin, görevlendirme tarihinden 20 gün önce Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak Rektörlüğün onayı ile uygun görülmesi gerekmektedir. ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri göre mevcut bütçesi dahilinde ödeme yapılabilmesi için aşağıdaki örneklere göre başvuruların yapılması önemle rica olunur.

 

Örnek-1 : “….Kongresi’’ne katılmak üzere 07-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu ve gündelikli olarak (katılım ve konaklama giderlerinin ÖYP bütçesinden karşılanması sureti ile) İstanbul’da görevlendirilmesi Üniversitemiz Yönetim …”

bu şekilde olan görevlendirmelere uçak ücreti ödenmez.

 

Örnek-2 : “….Kongresi’’ne katılmak üzere 07-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) ve gündelikli olarak (katılım ve konaklama giderlerinin ÖYP bütçesinden karşılanması sureti ile) İstanbul’da görevlendirilmesi Üniversitemiz Yönetim …”

bu şekilde olan görevlendirmelere uçak ücreti ödenir.

 

Ayrıca,

Kongre katılım ücretlerinin ödenebilmesi için;

1-Katılım ücreti organizasyon şirketi adına bankaya yatırılıyorsa banka dekontu veya fatura geçerlidir. 

2-Katılım ücreti kişi adına bankaya yatırılmışsa banka dekontu geçerli değildir. Kesinlikle Kongre Katılım Ücreti Faturalandırılmalıdır.