Ödenekler Hk.

ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE

01.09.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN 50/D KADROSUNA AKTARILAN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖDENEKLERİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR.

1- Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon Cihazı, Monitör v.s. demirbaş ürünlerin satın almaları, satın alma pratikliği ve mevzuata uygunluk açısından Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) yapılacaktır. Bu nedenle bu ürünler için, DMO’nun https://esatis.dmo.gov.tr/ESatis/index.aspx web sitesi kataloglarındaki ürünler incelenerek tespit edilecek olan ürünün kodunun "Temel Ofis Ekipman Talep Formunun" özellikleri kısmına yazılıp, ilgililere onaylatılarak 28.10.2016 günü mesai bitimine kadar ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile gönderilmesi gerekmektedir.

2 - Sarf malzemeler DMO'dan alınmayacaktır. Bu nedenle Sarf malzeme (Toner, Kağıt, USB Bellek, Mouse, Klavye, kalem, vb. Kırtasiye ürünleri) talepleri yapılırken DMO kodu kullanmayınız ve "Sarf Malzeme Talep Formuna" yazınız.

3 - 17.09.2016 tarihinden itibaren sempozyum, kongre, konferans vb. çalışmalara katılmak üzere ÖYP ödeneği ile yurtiçi veya yurtdışı görevlendirme oluru başvurularını yapabilirler.

4 - Bu yılın son ödenek talebi yapılacaktır. Bu nedenle Doktoraya başlayan Araştırma Görevlilerinin ödenek talebini yapabilmemiz için, 18.11.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci Belgesinin aslı ile 65 ve üstü dil puanını gösterir belgelerini ÖYP Koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.