Temelleri 1982 yılına kadar dayanan Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2016 tarihinde eğitim fakülteleri programlarının yeniden teşkilatlanmasıyla beraber şu anki ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bölümün bünyesinde Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans ve lisansüstü programları bulunmaktadır.

Uluslararası tanınırlığa sahip olan Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemenin yanında, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programı kapmasında yurt dışında misafir öğretim üye ve öğrencilerini programlarına kabul etmektedir.

 

Bilgi çağının öğretmenlerini yetiştirmeyi hedefleyen Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, aktif ve öğrenci merkezli eğitim faaliyetleriyle sadece bilgi değil aynı zamanda öğrencilerin beceri ve tutumlarını da geliştirmeyi hedeflemektedir.