Onlab-Projeler

1. Proje Adı : KTU Arboretum Bilgi Sistemi

Proje Danışmanı : Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Proje Öğrencisi : Kamber Can ALKİŞ

Bu projenin amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsünün içerisinde bulunan ağaç ve çalılara ait genel botanik bilgilere kampüs yaşayanlarının, misafirlerinin bilişim ve teknolojik alt yapıyı kullanarak kolayca ulaşılabilmesini sağlamaktır. Bu projede kampüste seçilen bazı ağaç türlerine ait kare kodlar oluşturulmuş ve etiket haline getirilerek ağaçlara işaretlenmiştir. Projedeki nihai amaç ise Kanuni Kampüsünü canlı bitki müzelerinden biri olan Arboretum haline getirmektir.

Arboretum Nedir?
Arboretum, bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmek ve gözlem yapmak amacıyla orijini ve yaşları belli, her biri belirli değişkenler göz önünde bulundurularak mümkün olan en doğru ve dikkatli şekilde bir araya getirilmiş ağaç ve diğer odunsu bitki taksonlarının önceden belirlenmiş uygun alanlarda yetiştirilip sergilendiği tabiat parçalarıdır. Bu alanların temel işlevi eğitim ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir.
Latince “ağaç” anlamına gelen arbor sözcüğüyle “belli bitkilerin yetiştirildiği alan” anlamındaki -etum son ekinin birleşmesinden oluşan arboretum günümüzde ağaçlar, ağaççık ve/ya çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesi olarak kullanılıyor. Belli bitki türleri üzerine ağırlık veren ve bu şekilde uzmanlaşan arboretumlar farklı isimler alabilmekteler. Örneğin, iğne yapraklı ağaçların yetiştirildiği arboretumlara pinetum, yalnızca kavak türlerinin yetiştirildiği arboretumlara da populetum adı verilmekte. Genel ya da belirli bir türe göre uzmanlaşmış olsun, birer canlı bitki müzeleri olan arboretumlar yüzlerce yıllık bir geçmişe sahipler. Oldukça çeşitlilik gösteren fonksiyonlara sahip arboretumlara dünyanın bir çok ülkesinde rastlamak mümkündür. Otsu ve odunsu bitkiler hakkında bilimsel içerikler üretmek, yetişme alanları hakkında bilgi vermek, çevre koruma bilinci oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan arboretumlar, aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından elde edilen endemik bitkileri iklimin ve toprak özelliklerinin müsaade ettiği oranda bir araya toplayarak koruma altına almak, yabancı orijinli türlerin belirlenen ortam içerisindeki uygunluğunu gözlemlemek gibi görevleri de mevcuttur.