Orman Fakültesi, eğitim-öğretime 1971-1972 ders yılında başlamıştır. İlk öğretim yılından itibaren Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde öğretim sürdürülmüştür. Böylece Türkiye'nin ikinci, iki bölümle öğretime açılan ilk Orman Fakültesi olmuştur. Daha sonra fakülte bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır. Fakültede Orman Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler Orman Endüstri Mühendisi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde okuyan öğrenciler Peyzaj Mimari, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Böümün'de okuyan öğrenciler Yaban Hayatı Mühendisi olarak mezun olmaktadırlar. Fakültemiz Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri MÜDEK tarafından 2017'ye kadar akredite edilmiştir. Fakülte, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Dekanlık İdari Memurlarının bulunduğu bir bina ile Endüstri Mühendisliği Bölümü, büro ve laboratuarlarının bulunduğu bir diğer binadan oluşmaktadır. Fakültede 4 anfi ile 14 dershane mevcuttur.

Fakültede halen 40 Profesör, 14 Doçent, 24 Yardımcı Doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 Okutman, 9 Araştırma Görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 93 öğretim elemanı hizmet vermektedir. Fakültede Genel İdari Hizmetler sınıfında 11, Teknik Hizmetler sınıfında 9, Yardımcı Hizmetler sınıfında 15 idari personel hizmet vermektedir.
Fakültede faaliyet gösteren Rektörlüğe bağlı Ormancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmakta ve zaman zaman üniversitemizde de bu etkinliklere yer vermektedirler. Fakülte, Türkiye'nin ikinci Orman Fakültesi olması sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerindeki elemanlara, özel sektöre bağlı iş yerlerindeki elemanlara zaman zaman danışmanlık hizmetleri vermektedir. Fakülte içinde Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları çevre illerdeki özel kuruluşlara ve kuruluşların ağaç işleme tesisleri ile yakın bir ilişki içerisindedir. Yeni bir yapılanma aşamasında olan Rusya'nın Türk asıllı olan Cumhuriyetleri ile yakın bilimsel ve teknik işbirliğine gitmek fakültenin başlıca hedefleri arasındadır.